2016. december 7., szerda

Zsoltárok Könyve 119:170-176.

170. Jusson könyörgésem színed elé, szavad szerint ments meg engem!
171. Ömledeztessenek ajkaim dicséretet, mert törvényeidre tanítasz engem.
172. Hangoztassa nyelvem szavadat, mert mind a parancsaid igazság.
173. Legyen kezed megsegítésemre, mert rendeleteidet választottam.
174. Vágyódtam üdvödre, oh Örökkévaló, és tanod az én gyönyörűségem.
175. Hadd éljen lelkem és dicsérjen téged. és ítéleteid segítsenek engem.
176. Eltévedtem, mint bujdosó bárányt keresd szolgádat, mert parancsaidat nem felejtettem el.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)