2016. december 1., csütörtök

Michael L. Brown - A kritizáló szellem jellemvonásai 6.

3. A destruktív kritikusok gyakran szellemi rombolásszakértők, de az építésben nem jeleskednek. Persze könnyebb rombolni, mint építeni. (Azt mondják először kicsinek kell lenni ahhoz, hogy bárkit lekicsinyelhessünk. Valaki egyszer hozzátette ehhez: a hibakeresés hasonlít az ablakmosáshoz, mert úgy tűnik, hogy a kosz mindig az üveg másik oldalán van.) Sok kritikus sajnos olyan, mint a pontatlan ágyú, amely felelőtlenül eregeti kárhoztató és becsmérlő üzeneteit, hogy mindenki hallja." Ők előbb szólnak, és csak utána mérik föl a következményeket, anélkül, hogy észrevennék, milyen kárt okoznak szóbeli és írott támadásaikkal. (Követőik ráadásul még megpróbálják felülmúlni destruktív teljesítményüket. Így, noha gúnyolják, hogy a kenet milyen könnyen „átadható” - ami erőteljes vonása a jelenlegi ébredésnek, sokan azonban sajnálatosan visszaéltek ezzel -, bebizonyítják, hogy a büszke, ítélkező magatartás is könnyen „transzferálható”, sőt egészen ragályos. Úgy terjed és gyilkol, mint a rák.)

A destruktív kritikusok gyakran észre sem veszik, hogy az egyház megerősítésének cégére mögé bújva a rágalmazás bűnébe estek. Nem a vak vezető jellemvonásai ezek? Igen, ezek a kritikusok gyorsak a másokra mutogatásban, amikor arról van szó, hogy őket ki sértette meg, de nem vesznek tudomást arról, hogy ők hány ember hitét rombolják pontatlan, túlzó és káromló beszédeikkel. Mennyi vért ontanak a kritikusok! Jakab világosan figyelmeztet arra a felelősségre, ami az Ige tanítóira hárul: „Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.” (Jak 3,1) Ezzel szemben, sok kritikus így vezeti be megjegyzéseit (az alábbiak mind valós idézetek, vagy jellemző átiratok): „Nem vagyok ébredési szakértő, de..." vagy „Nem vagyok teológus, sem biblia-tanító...” vagy „Én csak egy kis juh vagyok és nincsenek szolgálati tapasztalataim.- ” vagy amikor érzik, hogy nem megalapozott a vád: „Keresse meg X Y-t, neki első kézből származó információja van. Én csak hallomásból értesültem." Ennek ellenére vadul és rosszindulatilag támadnak!

Ira Sankey, Moody dicséretvezetője egyszer azt mondta: „A kritizáláshoz elég egy fél ember is.” Maga Pál is úgy beszél apostoli tekintélyéről, mint „amelyet az Úr adott nekem építésre és nem rontásra”. (2Kor 13,10b) Még Jeremiás - az anatótbeli síró próféta, a magányos hírvivő, akinek ítéletet kellett hirdetnie bűnös generációja felett - is kapott po­zitív üzenetet: „Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj.”12 (Jer 1,10) (Lásd még: Jer 24,6; 31,28; 42,10) Az bizonyos, hogy kritikus barátaink a jelenlegi ébredés rombolásán munkálkodnak. De hol van az az ébredés, amelyet ők építenek és plántálnak?