2016. december 7., szerda

Derek Prince - Az Isten iránt tökéletes szív 3.

Kedves Barátaim!

Előző levelemből megértettük, hogy a természetes félelem, démonikus félelem, vallásos félelem és az emberektől félelem négy olyan félelemfajta, amely nem az Úr félelme. Most meg fogjuk nézni, mi is az Úrnak félelme. Többféleképpen lehet ezt meghatározni, és meg is fogunk nézni néhány Szentírásban szereplő esetet. Habár, tömören azt mondhatjuk, hogy az Úr félelme teszi az Urat Isteneddé. Ez egy tisztelet teli magatartás, teljes engedelmesség és alárendelés Istennek.

A Zsoltárok könyvében és a Példabeszédekben az Úr félelmének két nézőpontját fedezzük fel:

"Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!" (Zsolt 34:11)

Figyeljük meg, hogy az Úr félelmét tanulni kell. Hiszem, hogy a Szent Szellem az, aki ebben a zsoltárban megszólal: „Hadd tanítsalak titeket az Úr félelmére!”

"Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak. Azért hogy gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották." (Péld 1:28-29)

Szeretném, ha megértenétek, hogy az Úr félelmét kell választanotok sorsotok érdekében. Ha nem teszitek, eljön majd az idő, amikor imádkoztok, és Isten nem válaszol, keresitek őt, de nem fogjátok megtalálni.

Most nézzünk meg néhány igeszakaszt, amelyek elmondják nekünk mi az, amit az Úr félelme tesz. Ezek mind kapcsolatba hozzák az Úr félelmét a bölcsességgel. Az Úr félelme bölccsé tesz minket.

„Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek; a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják.”
(Péld 1:7)

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” (Péld 9:10)

„Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.” (Péld 15:33)

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.” (Zsolt 111:10)

„Az embernek pedig mondá: Íme, az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.” (Jób 28:28)

„Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké.” (Zsolt 19:10) Az Úr félelme soha nem szűnik meg, örökké tart. Tiszta, és tisztán tart téged is.

„Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.” (Péld 10:27) Ez nagyon világos beszéd: ha hosszú, boldog életet szeretnél, féld az Urat!

„Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.” (Péld 16:6) Ha féled az Urat, távolságot tartasz a gonosztól, elkerülöd.

„Az Úrnak félelmében erős a bizodalom [ahogy korábban mondtam, ha féled az Urat, életedben semmi mástól nem kell félned], és az ő fiainak lesz menedéke [a menedékhely feltételhez van kötve: Isten azokat védi meg, akik félik őt]. Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.” (Péld 14:26-27) Négy áldást sorol fel itt: erős bizalom, menedékhely, élet forrása, és megmenekülés a halál csapdájából.

„Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.” (Péld 22:4) Három további áldás szerepel itt: gazdagság, tisztesség és élet!

Végül pedig: úgy gondolom, nincs annál nagyobb ígéret, mint amit a Példabeszédek 19:23-ban olvasunk. „Az Úrnak félelme életre visz; és [az ilyen] megelégedve tölti az éjt, gonosszal nem illettetik.” Nem tudom, mi többet kérhetnél ennél – megelégedett élet, a gonosz látogatása nélkül!

Fordította: Marton Katalin