2017. július 10., hétfő

Jób könyve 40.

1. És felelt az Örökkévaló Jóbnak és mondta: 2. Pörölni mer-e a Mindenhatóval a gáncsoló? Istennek a feddője feleljen rá! 3. S felelt Jób az Örökkévalónak és mondta: 4. Lám, csekély vagyok, mit válaszoljak neked? Szájamra tettem kezemet; 5. egyet szóltam – nem felelhetek, kettőt, de nem teszem többé. 6. S felelt az Örökkévaló Jóbnak a viharból és mondta: 7. Övezd csak fel férfiként ágyékidat, hadd kérdelek s te tudasd velem. 8. Vajjon ítéletemet bontod-e meg, kárhoztatsz engem, hogy neked legyen igazad? 9. Hát van-e karod olyan mint Istené, és olyan hanggal. dörögsz-e mint ő? 10. Ékesítsd csak magadat büszkeséggel és fenséggel, dicsőséget és díszt ölts fel! 11. Szórd szét haragod kitöréseit, s láss minden büszkét és alacsonyítsd le; 12. láss minden büszkét és alázd meg és zúzd össze a gonoszokat a maguk helyén; 13. rejtsd el őket a porba egyaránt, kötözd le arczukat a rejtekbe: 14. akkor én is magasztallak téged, hogy tenjobbod segít neked. 15. Íme csak a víziló, melyet alkottam, mint tégedet: füvet eszik mint a marha. 16. Íme csak, derekában van az ereje, és hatalma hasának izmaiban. 17. Mereszti farkát, akár a czédrus, czombjainak inai összefonódnak. 18. Csontjai érczcsatornák, tagjai akár a vasdorong. 19. Ő Isten útjainak eleje, a ki alkotta, oda nyújtotta kardját 20. Mert takarmányt a hegyek teremnek neki, s a mező minden vadja játszadozik ott. 21. Lótuscserjék alatt fekszik, nádnak és mocsárnak rejtekében. 22. Befödik őt árnyékául lótus-cserjék, a patak fűzei körülveszik őt. 23. Ha folyam szorongatja, nem ijed meg, bizakodik, midőn egy Jordán tör szájába. 24. Szemei láttára megfoghatni-e őt, tőrökkel átlyukasztva az orrát? 25. Kihúzod-e a leviátánt horoggal, s kötéllel lenyomod-e nyelvét? 26. Teszel-e kákagúzst orrába és kampóval átlyukaszthatod-e állkapcsát? 27. Fog-e könyörögni neked, avagy szelíden beszél-e hozzád? 28. Köt-e veled szövetséget, veheted-e örökre szolgául? 29. Játszhatsz-e vele mint madárral, s megkötöd-e leányzóid számára? 30. Alkudnak-e rajta kalmártársak, szétosztják-e kereskedők közt? 31. Megrakod-e tüskékkel a bőrét és halászszigonnyal fejét? 32. Vesd rá kezedet, gondolj harczra – nem teheted többé.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)