2017. július 6., csütörtök

Jób könyve 38.

1. S felelt az Örökkévaló Jóbnak a viharból és mondta: 2. Ki az, ki elhomályosítja a tanácsot, tudás nélküli szavakkal. 3. Övezd csak föl férfiként ágyékodat, hadd kérdelek, s te tudasd velem. 4. Hol voltál, midőn alapítottam a földet, jelentsd ki, ha tudsz értelmet! 5. Ki vonta méreteit, ha tudod, vagy ki nyújtotta ki reá a mérőzsinórt? 6. Mire süllyesztettek le oszloplábai, vagy ki vetette oda sarokkövét? 7. Midőn együtt ujjongtak a reggel csillagai s riadoztak mind az Istenfiak; 8. s elrekesztette ajtókkal a tengert, midőn előtörve kijött a méhből; 9. midőn felhőt tettem öltözetévé és sűrű ködöt pólyájává, 10. és reája szabtam törvényemet és elhelyeztem reteszt meg ajtókat, 11. és mondtam, idáig jöjj s ne tovább, s itt legyen határa vetve hullámaid gőgjének! 12. Világéletedben rendeltél-e reggelt, tudattad-e a hajnallal az ő helyét? 13. Hogy megragadja a földnek széleit, hogy lerázassanak róla a gonoszok: 14. elváltozik mint pecsét agyag, a minden előáll mint egy ruha; 15. s megvonatik a gonoszoktól világosságuk, s a fölemelt kar megtöretik. 16. Eljutottál-e a tenger örvényéig, s a mélység fenekén járkáltál-e? 17. Feltárultak-e neked a halál kapui s láttad-e a vakhomálynak kapuit? 18. Figyeltél-e a föld tágasságáig? Jelentsd ki, ha mindezt tudod. 19. Melyik az út oda, a hol lakik a világosság, és a sötétségnek merre van helye, 20. hogy elvinnéd határához, a hogy értenéd házának ösvényét? 21. Tudhatod, mert akkor születtél, és sok a te napjaidnak száma! 22. Eljutottál-e a hó tárházaihoz, és a jégeső tárházait láttad-e, 23. melyet tartogattam szorongatás idejére, harcz és háború napjaira. 24. Melyik az út oda, a hol szétoszlik a világosság, szétterjed a keleti szél a földre? 25. Ki hasított csatornát az áradatnak és utat a mennydörgés villámának, 26. hogy esőt hullasson földre, hol nincs férfi, pusztára, melyben ember nincs. 27. Hogy jól lakasson pusztát és pusztaságot, és hogy sarjasztóvá tegye a pázsit eredőjét? 28. Van-e az esőnek apja, vagy ki nemzette a harmat cseppjeit? 29. Kinek méhéből eredt a jég, s az égnek derét ki szülte? 30. Mint a kő összezsugorodnak a vizek, s a mélység felszíne összefogódzik. 31. Megkötöd-e a fiastyúknak kötelékeit, vagy megoldod-e órión pórázait; 32. kihozod-e a csillagzatokat idején, és a gönczölszekeret fiaival együtt vezeted-e? 33. Ismered-e az ég törvényeit, avagy te állapítod-e meg kormányát a földön? 34. Emeled-e a hangodat a felhőhöz, hogy víznek bősége borítson el téged? 35. Kiküldesz-e villámokat, hogy menjenek s hogy azt mondják neked: íme itt vagyunk? 36. Ki helyezett a vesékbe bölcsséget, vagy ki adott a gondolatba értelmességet? 37. Ki számlálja meg a fellegeket bölcsséggel s az ég tömlőit ki folyatja ki? 38. Mikor tömörré tömörül a por s a göröngyök összetapadnak? 39. Vadászol-e a nőoroszlánnak ragadmányt, s a fioroszlánok vágyát kitöltöd-e; 40. midőn guggolnak az odúkban, lesre ülnek a bozótban? 41. Ki készíti el a hollónak az ő prédáját, midőn gyermekei Istenhez fohászkodnak, kóvályognak eledel nélkül?

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)