2017. július 21., péntek

David Wilkerson - Mozdítsd el a hegyed 2.

Ászá király, az Úr hűséges szolgája volt, de Isten nem nézte el hitetlenségét. és ez egy másik példa számunkra. Igazságos uralma alatt Júdában megtiltotta a bálvány imádást, lerombolta a pogány templomokat és megújulást hozott birodalmában. Akkor amint a nép élvezte Isten áldásait, egy millió fős sereg megtámadta őket Etiópából. Júda képtelen volt szembeszállni ekkora sereggel, így Ásza az Úrhoz fordult és imádságra hívta a népet is.

Minden várakozás ellenére győzelmet arattak. Valószínűleg ez volt az egyik legnagyobb csodája a hitnek Isten népének történelmében. Bibliatudósok azt mondják, hogy az egész akkori világ erről a győzelemről beszélt.

Amint a győzelem után utazott haza, egy prófétával találkozott. Nem azért jött, hogy gratuláljon, hanem hogy figyelmeztesse a királyt: “Amíg az Úrra fogsz támaszkodni és teljes mértékben bízol benne, áldott leszel. Az Úr veled lesz és győzelmeket fogsz aratni. De ha elfordulsz Tőle és magadban fogsz bízni, gyötrődést és nyomorúságot fogsz látni minden területen.”

Ászá komolyan vette ezt a figyelmeztetést, és hűségesen járt az Úrral harminchat évig. Ezek alatt az évek alatt, az Úr áldása volt Júdán. Dicsőséges lehetett ott élni akkor. Több év múltán azonban újabb nehézség jelentkezett. Az Istentől elfordult Izrael (amely Júdától különvált) királya megtámadta Ászát. Elfoglalta a Jeruzsálemtől mindössze öt mérföldre levő Ráma városát, és elvágta a városba vezető fontos kereskedelmi utat. Júda teljes gazdaságának összeomlása fenyegetett, hacsak nem történik valami.

Ekkor Ászá félelemben cselekedett. Ahelyett hogy az Úrban bízott volna, régi ellenségéhez Szíria királyához fordult segítségért. Nehéz elhinni, de Ászá kihordatta az ezüstöt és az aranyat az Úr házából és Júda kincsét a szíriaiaknak ajánlotta, hogy felszabadítsák Júdát. Ez a teljes hitetlenség jele volt.

Gyakran halljuk azt a mondást, hogy a hit legnehezebb szakasza az utolsó fél óra. A tény az, hogy Istennek már kész terve volt, hogy megmentse Júdát. Ászá azonban félelmében és pánikjában megakadályozta azt. Ekkor egy próféta jött Ászához és ezt mondta: “Mivel nem bíztál az Úrban, mostantól kezdve háborúskodni fogsz.” És ez történt Júdában. Hitetlenségben cselekedni mindig teljes káoszt és zavart hoz.

Jézus azt mondta, hogy az előttünk emelkedő hegyeket el lehet mozdítanunk.

A hitetlenség hegynyi akadálya szívünkből elmozdítható, de egyedül hit által. "Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik - annak meg is adatik az. (Márk 11:23)

Jézus a mi feladatunkról beszél itt és azt a dicsőséges ígéretet adja: akármit kívánunk amikor imádkozunk, hinnünk kell és akkor megkapjuk mindazt. El tudod hinni ezt?

Szolgálatom évei alatt kevés kereszténnyel találkoztam, akik hittek abban, hogy ilyen természetfeletti munka megtörténhet. Igazából most mondhatod: “Próbáltam ezt, de semmi sem történt. Hittel imádkoztam, de nem kaptam választ.”

Most arra a fiatal pásztorra gondolok, aki felkeresett engem és bevallotta, hogy pornográfia függőséggel küszködik. Szereti az Urat, feleségét is, jó a házasságuk. De képtelen megszabadulni ettől a függőségtől. És ez az egész a szellemi erejét kezdi elvenni. Komolyan imádkozik, de nem tud megszabadulni tőle.

Amint beszélgettünk a múltjáról, mondott valamit, ami felkeltette a figyelmemet. Fiatal emberként csodálatos ígéretet kapott az Úrtól az életére vonatkozóan. De az ígéret soha nem teljesedett be. Azt mondta ez a pásztor: “Isten elhagyott engem, ígéretet adott, de nem teljesítette be.” Szívében keserűség ébredt az Úr iránt és most képtelen volt az Úr előtt hittel megállni a szabadulás érdekében.

Ennek a fiatal embernek nemcsak a szenvedélye volt a baj, hanem a hitetlensége is. Nem tudta elhinni, hogy Isten válaszol az imájára. És most hitetlensége hegyként tornyosult előtte, mozdíthatatlanul és áthatolhatatlanul. Ez tartotta vissza attól, hogy Krisztus teljességében éljen.

Feleségem és én sok időt töltöttünk egy másik házaspárral szolgálatunkban. Gyermekükkel kapcsolatban hosszú ideig komoly pénzügyi nehézségeken mentek át, nehéz terheket hordoztak. Minden nappal sötétebbnek látszott a helyzet. A feleség bevalotta nekünk:

“Néha azt hiszem, hogy jogom van a hitetlenségre. Mindent megtettem Isten igéje szerint, de családunk továbbra is csak szenved. Imádkoztam, Isten ígéreteibe kapaszkodtam, hűségesen követtem Őt mindenben. De minden könyörgésem hiábavaló. Nem hiszem többé, hogy velünk van, mert nem látom ennek bizonyítékát."

Azóta, Isten csodálatosan működött mindkét család életében. Átélték a viharos időket és megújult hittel állnak Isten előtt. Példájuk sok hívőre igaz, akik komolyan szenvedtek a hitetlenségük miatt.

Néhány keresztény évekig hittel él, de mikor a “válságok válsága” megjelenik életükben, feladják hitüket.

Még a legerősebb hívőknél is előfordul, hogy a hitetlenség hegye nem lett teljesen elmozdítva. Mennyire bánthatja az Urat, amikor egy mindent elsöprő nehézség eltörli Isten csodatevő erejének tanúságát az ember életéből. Amint Jézusnak a hit hegyéről mondott szavaira gondolok, hallom ahogy a Szent Szellem ezt suttogja nekem:

"David, még nem tudod, hogy milyen fájdalmat okoz a hitetlenség Isten szívének. Nem érted még, hogy gyermekei évszázadokon át mennyire nem bíztak benne." Isten olyan emberekre vágyik, akik hisznek hűségében a bajok idején is. Megmondta, hogy Ő olyan főpap, aki megindul erőtlenségeinken.

Évszázadokon át, népe csodákat és csodálatos szabadításokat élt át. Vallották, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. De amikor a leghatalmasabb válság megérkezett, szavaik hirtelen teljes kétségbeeséssel teltek meg. Ezek a szavak sokkal bántóbbak, mint egy hitetlen ember kesergése. Isten nem veszi könnyedén gyermekeinek hitetlenségét.