2017. július 31., hétfő

David Wilkerson - Mindannyian Isten ítélőszéke előtt fogunk állni 1.

“Ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.” (Jel. 14, 4-5)

Feleségemmel együtt egyik nőismerősünk társaságában vacsoráztunk, akit már régóta ismerünk. Evés közben hirtelen olyasmiről kezdett el beszélni amiről keresztények országszerte beszélnek. Ezt mondta:

“Amint jól tudjátok, a férjem szemorvos. Üvegszemeket gyárt és beoperálja azokat. Mindketten keményen dolgoztunk egész életünkben és gyűjtöttünk egy kis pénzt, nem sokat, de elegendő, hogy nyugdíjba mehessünk. Most azonban amikor éppen készülünk visszavonulni öregségünkre, ijesztő dolgok történnek a gazdasági helyzettel nemcsak itt, de világszerte. A nemzetek mindenhol gazdasági hanyatlástól félnek, (vagy már benne is vannak), és terrorista támadásokról hallunk. Férjem és én az újságot olvasva mindig valami rémes dologról hallunk. Tudom jól, hogy a keresztényeknek nem kell félelemmel élni, de nehéz nem megijedni, amikor a borzasztó események áradatával állunk szemben. Félelem tölt el, amikor a havi számláimra gondolok. Ki tudja, hogy ilyen nehéz időkben ki lesz képes üvegszemeket vásárolni? Bántanak az ilyen félelmetes gondolatok, mert tudom, hogy az Úrban kellene bíznom; de őszintén szólva, az élet olyan ijesztő, hogy nehezemre esik félelmemet visszatartani.”

Hiszem, hogy kedves barátnőnk nincs egyedül az ilyen érzésekkel, de sok igaz keresztény hasonló gondolatokkal küszködik, és próbálják szívükből kizárni a félelmet. Mint ő is, a legtöbb hívő, aki levelet ír nekünk, érzi, hogy nemzetünk bomladozik és valamilyen baljóslatú csapás dereng a horizonton. Most amikor hallják a borzalmas híreket Amerikából és a világból, azzal küzdenek, hogy Isten megtartó erejének ígéretében megpihenjenek.

Sok hívő azt írja, hogy képtelenek távol tartani magukat az emberi félelem megragadó erejétől. Úgy érzik, hogy nem készültek fel azokra az ismeretlen körülményekre amelyeket egy gazdasági összeomlás fog előidézni. Egyesek azt mondják, hogy a fizikai túlélésre készülnek, mert meggyőződésük, hogy egy lehetséges gazdasági holokauszt szociális zűrzavart fog okozni.

A tény az, hogy mindegy milyen erős a hitünk, vagy milyen igazságosan élünk, ezek az ijesztő bizonytalanságok az emberi érzéseinkre hatással kell legyenek, nem tehetünk róla. Mindez nagyon is ijesztő, de a legrosszabb az, hogy ezek a dolgok az előttünk álló baljóslatú idők folyamán csak növekedni fognak.

De a győzelmes keresztények számára, akiket Jézus vére takar, jó hír is van. És hiszem, hogyha szemünket ezen a jó híren tartjuk, éjjel, nappal azon elmélkedünk, akkor nincs olyan ördögi újság amely megtántorítana minket. És ez a jó újság, amit Isten akarata szerint tudnunk kell: Mindannyian Isten ítélőszéke előtt fogunk állni.

Ha bizarrnak tűnik, hogy ezt jó hírnek hívom, érthető. De az igazság az, hogy ha te keresztény vagy, ez az állítás nem hangozhat bizarrnak számodra. Hadd magyarázzam meg.

Isten népének jó oka van a zavaros időkön túlra nézni.

“És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik...” (Zsid. 9:27) Az Ige tanúskodik arról, hogy életünk ezen a földön olyan mint a fű. Egyik nap itt vagyunk, növekszünk, erősödünk és másnap eltűnünk az új évszakkal. Mint a lehelet egy hideg téli napon: itt van az egyik pillanatban, aztán eltűnik.Meg vagyok róla győződve, hogy az örökkévalóságban töltött első pillanatban látni fogjuk, hogy jelen bajaink és megpróbáltatásaink milyen jelentéktelenek és mulandók. Azt is meg fogjuk érteni, hogy az Úr állandóan velünk volt és figyelt ránk az Ő segítő és megtartó erejével.

Ezen a ponton el tudom képzelni, hogy arra gondolsz: “Hogyan nevezzem ezt jó hírnek? Próbálom a szívem távol tartani a félelemtől amely egy gazdasági válság gondolatával gyötör és az azt követő talán erőszakos időkkel. Te mégis arra emlékeztetsz, hogy meg fogok halni és Isten ítélőszéke előtt fogok állni, hogy életemről beszámoljak. Micsoda megnyugtatás ez? Az a nap amikor Krisztus ítélőszéke előtt állunk, borzalmas nap lesz. Minden gondolatunkról és összes tettünkről be kell számolnunk.”

Tudom, hogy sok komoly hívőnek vannak ilyen érzései az ítéletről. Bensőjükben reszketnek minden esetben amikor erre gondolnak: “Hogyan fogok elszámolni a millió bűnös, Krisztus ellenes gondolattal? Hogyan fogok elszámolni a sok ezer hiábavaló, eltékozolt szóval, amelyeket mondtam? Hogyan fogok szembeállni gonosz tetteimmel, bűneimmel, amelyeket nem gondoltam fontosnak, panaszkodásaimmal, fiatalságom bűneivel? Hogyan fogok valaha is Jézus szemeibe nézni azon a napon? Arra a napra gondolva hogyne remegnék a félelemtől?”

Jó hírt hozok nektek - dicsőséges újságot - amely segíteni fog legyőzni a hallott rossz híreket. Hiszem, hogy ezek a hírek szíveteket és szellemeteket békében és örömben fogják tartani mindaközben, ami a földre vár. Itt van a jó hír:

Ha megtértél és bevallottad összes bűnödet és bízol Jézusban - hiszel az Ő megtisztító vérében, naponta alávetve magad neki, mint Uradnak - akkor hibátlanul és félelem nélkül fogsz állni a trón előtt. Tény, hogy Krisztus drága menyasszonyának ismer el Isten minden jelenlévő -ember, angyal és pokol démona - előtt.

Remélem be tudom bizonyítani neked, hogy nem fogsz egyetlen bűnöddel vagy kudarcoddal szembe nézni, hibátlanul fogsz ott állni .

Egyetlen bűnödet sem említik meg. Csak jó cselekedeteidet - beleértve Jézus Krisztusba vetett hitedet - fogják kihirdetni a sokaság előtt.