2015. szeptember 25., péntek

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - „...úgy a földben is”

Szeretem, ahogy az angol King James fordítás hozza az Úr imádságát. E szerint Jézus ezt imádkozta: „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földben is”. Erről eszembe jut az 1 Mózes 2:7: „Isten megformálta az embert a föld porából”. Az életünk egy földi edényben van, és csak ha Isten akarata bennünk, vagyis a „földben” megvalósul, akkor és csakis akkor valósulhat meg akarata a „földön”. 

Minden a szívvel kezdődik - minden bennünk kezdődik. Sokan akarják megváltoztatni a világot. Azt szeretnék, ha a nemzetek mind térdet hajtanának Jézus előtt, miközben sokan közülük még önmaguk sem hajtottak térdet előtte. Jézus azt mondta a Lukács 17:21-ben: „Íme, Isten országa bennetek van”. Mit értett ez alatt? Azt, hogy az Isten akarata az emberi szívekben megy végbe. Földi királyok területekért és zsákmányért harcolnak, de a valódi érték, amire Isten vágyik: az emberi szív. 

Jézus azt ígérte, hogy élő vizek folyamai áradnak a benne hívők bensejéből. Figyeljétek meg, nem azt mondta, hogy a mennyből fognak áradni - hanem az övéi bensejéből! Isten országa a mi bensőnkből árad ki! Isten akarata, hogy minden hívő az Ő országa terjesztőjévé váljék, egy kapuvá, amelyen keresztül dicsőségét ki tudja árasztani, és erejét fel tudja szabadítani a világban. Ha szeretnéd látni Isten országát eljönni a földön, ez azzal kezdődik, hogy az ő akarata megvalósul a földben - benned!