2015. július 2., csütörtök

Philip Yancey és Tim Stafford - A feltámadás napja: Izrael megelevenedésének szemléletes jelképe

Ezékiel 37,3 "Megkérdezte tőlem: „Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok?”

Miért kell Jeruzsálemnek elpusztulnia, és Júda ellenségeit miért éri el az erőszakos vég? Isten válasza ez: azért, hogy „megtudják, hogy én vagyok az Úr.” Ez a kifejezés több mint ötvenszer visszhangzik Ezékiel könyvében. A 37. fejezetben hirtelen hangnemváltás után Isten ugyanezzel a kifejezéssel magyarázza, miért hoz népére boldog jövendőt. A sok sötét és komor jövendölés után Ezékiel végre derűlátó, örömteli üzenetet hirdethet. Amikor az ítéletről prófétált, senki sem figyelt rá. Ezékiel jövendölései azonban, amelyeket Jeruzsálem pusztulásáról hirdetett, valóra váltak. Most, hét év látszólagos némaság után ismét szóra nyitja száját, ez alkalommal azonban a fényes reménység üzenete tör elő belőle.
Nincs még egy olyan fejezet Ezékiel könyvében, amely drámaibb módon közvetítené a reménység üzenetét, mint a száraz csontok völgyéről szóló megdöbbentő látomás. A tömegsírban szétszóródott, fehérlő csontok csodálatosan egymáshoz illeszkednek, és a holtak életre kelnek.

Isten hazatérése

Ezékiel hallgatósága még fel sem ocsúdott azóta, hogy elérkezett hozzájuk a templom elpusztításának híre. A próféta azonban biztosítja őket arról, hogy Isten nem vetette el végleg a népét. Isten hazatér, hogy ismét népe között lakozzék. Ezékiel jövendölése Izrael és Júda újraegyesüléséről kétségtelenül lázba hozza a fogságban élőket, akik már több mint háromszáz éve, Salamon halála óta két országra szakadva élnek, melyek néha egymással is háborúban állnak. Ennek ellenére, akárcsak napjainkban Észak- és Dél-Korea, nem felejtették el közös eredetüket. Isten azt ígéri, hogy újra egyesíti a tizenkét törzset – még akkor is, ha az elhurcolt tíz törzs már egy évszázada száműzetésben él szétszóródva más népek között. A könyv az újjáépült Jeruzsálem ragyogó látomásával ér véget. A bibliatudósok vitatkoznak azon, hogy Ezékiel szavai vajon a modern Izrael államra vonatkoznak-e – akár szó szerint, akár jelképesen. Az azonban világos, hogy a jó hír az egész világot érinti. Az új város győzelmes neve ez lesz: „OTT VAN AZ ÚR!” (48,35).