2015. július 6., hétfő

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Ne vigyél minket a kísértésbe 4.

3. Miért kerülünk Peiradzoba?

Jakab 1,14-15 szerint: „Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.“

Isten megenged megpróbáltatásokat és nyomorúságokat (még ha megsérülünk és szenvedünk is emiatt), mert látni akarja, milyen a Vele való kapcsolatunk. Azt akarja, hogy bűnbánatot tartsunk és lelépjünk arról az útról, amelyik a pusztulásba vezet, még mielőtt a kívánságunk megfogan, s bűnt és halált szül.

Az ördög rögtön ott terem, amikor meggyengül a hitünk. Azonnal ott a kísértés, amikor elhanyagoljuk az Ige olvasását vagy az imádkozást, amikor már nem vagyunk betöltekezve Szent Szellemmel, vagy kevésbé lelkesen szolgáljuk az Urat. Akkor esünk a Sátán kísértésébe, amikor hitünk fokozatosan kihűl, és az Isten iránti szeretetünk helyére a világ szeretete kerül, amikor elfogadjuk az istentelenek tanácsát, megállunk a bűnösök útján, és beülünk a csúfolódók székébe.
A hitünket elrabolják, és tönkremegyünk, ha elkapott minket a kísértésnek ez a csapdája.

Az ördög megkísért minket az étvággyal, a pénzsóvárgással és a test kívánságával. Az Isten által felállított korlátokon belül természetes dolog a Tőle kapott alapvető kívánságok betöltése. Önmagában nem rossz a szép ruhák viselete vagy egy kényelmes otthon. Isten ajándéka a törvényes eszközökkel szerzett hatalom. Ha túlmegyünk az Isten által felállított határokon, az ördög megveti életünkben a lábát, és vég nélküli nyomorúságot készít el. Falánkká válunk, vagy belevetjük magunkat a bármilyen eszközzel történő pénzszerzésbe. Milyen sok ember ment tönkre azért, mert jogtalanul jutott vagyonhoz, s megengedte magának a fényűzést és a lopást!

Ha űz a hatalomvágy, és emészt a büszkeség, akkor veszítettünk az ördög kísértésével szemben. A világ módszereihez tartozik az illegális eszközökkel történő hatalomszerzés. Jó példa erre Kim II Sung, Észak-Korea elnöke, aki számtalan életet áldozott fel egyéni ambíciói kielégítése érdekében.

Isten ítélete alá kerül, és pusztulás szakad azokra, akik áldozatul esnek az ilyen kísértésnek. Látszólag kényelemben, dicsőségben és tisztességben élnek azok, akiket űz-hajt a test kívánsága, a szemek kívánsága és e világ kérkedése. Isten azonban mindent lát, és megítéli őket: élvezetük könnyen oszló nyári felhőfoszlány.