2015. július 27., hétfő

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Ne vigyél minket a kísértésbe 7.

A hálaadás által gyorsabban győzhetjük le a kísértést. Majdnem mindenkinek, aki tanácsért jön, azt javaslom: „Adjon hálát mindenért.“ Teljes hittel kell fogadnunk Isten Igéjét, még akkor is, ha a házastársunkkal kell harcolnunk, amikor a gyermekeink elrohannak otthonról, amikor egy végzetes kór sújt minket, vagy amikor kudarcot vallunk az üzleti életben. Róma 8:28 azt mondja: „azoknak pedig, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.“
Az egészség nem az egyetlen dolog, ami javunkra válhat: a betegség is hozzásegíthet ehhez. A siker és a kudarc együtt munkálhatják a javunkat. Más emberek dicsérete és kritikája is hasznunkra lehet.

József tizenhét éves volt, amikor bátyjai eladták őt rabszolgának. Tizenhárom évig volt rabszolga, beleértve a koholt vád alapján börtönben letöltött több mint két évet is. Úgy tűnt, hogy egész élete romba dőlt. József azonban nem zúgolódott és nem panaszkodott. Továbbra is hálát adott Istennek.

Végül Józsefet választották meg arra, hogy a legnagyobb méltóság legyen Egyiptomban a Fáraó után. Amikor hatalmas éhínség söpört végig az egész vidéken, József bátyjai Egyiptomba jöttek, hogy némi élelmet vásároljanak. Mennyire megdöbbentek, amikor Józseffel találkoztak! Leborultak előtte a nagyvonalúsága iránti hálából. József segített nekik Egyiptomba költözni. Amikor Jákob, az apjuk meghalt, József testvérei féltek attól, hogy József mégis bosszút áll rajtuk. De József másképp látta a helyzetet. Azt mondta: „Ti gonoszt gondoltatok énellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa."(l.Móz 50,20)

Akármilyen gonosz dolgot követnek el mások ellened, Isten jóra tudja fordítani ezt, ha keresztényként bízol benne, hogy minden javadra válik. Azok az ostoba emberek, akik csak az édes ízű morzsákat fogadják el, és kiköpik a keserű füvet, menthetetlenül elesnek a kísértésben. Isten javunkra fordít minden dolgot.

Lássuk egységben múltunkat, jelenünket és jövőnket. Adj hálát Istennek, ha veszekedtél a feleségeddel. Akkor is adj hálát, amikor a gyermeked az ajtót keményen berúgva megy el otthonról. “Atyám, a fiam elment hazulról. Ugyan nem tudom, hol van, de hálát adok Neked. Ha hazahozod őt, még inkább hálát fogok adni Neked.” Ha üzleted akadozik, adjál hálát.
„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.“ (Zsolt 50,23) Ez az ige arról szól, hogy a hálaáldozat előkészíti Isten útját: így gyorsan tudja elküldeni mennyei segítségét. Adjunk hálát mindenben, hogy ne essünk kísértésbe. Isten, a mi Atyánk nem akarja, hogy tönkremenjünk a szenvedésben, bajban és megpróbáltatásokban. Jézus azt parancsolta: mindig kérjük Istent, hogy őrizzen meg minket az ilyen kísértéstől.

Ha engedetlenek vagyunk, és kapzsivá válunk, Isten megengedi, hogy beleessünk a peiradzo kísértésbe. A bennünket elérő legtöbb nyomorúság az ördögtől jön, aki lopni, ölni és tönkretenni próbál minket. Ha gyönge hitünk miatt elmerülünk az élvezetekben, az ördög olyan kelepcébe csal bennünket, amely pusztulásunkat okozhatja.

Imádkozzunk úgy, ahogy arra Jézus tanított: „Ne vigyél minket a kísértésbe." Isten Igéjének biztos ismeretével a szívünkben szilárdan megőrizhetjük a hitünket, elkerülhetjük a kísértést, ha minden dologért állandóan hálát adunk Istennek. S ha mégis úgy esne, hogy kísértéssel találkozunk, nem kell elesnünk benne, mert van Istenünk, aki megszabadít minket a Gonosztól.