2012. január 4., szerda

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Hogyan szabadíthatod fel a hited? 12.

Fiatal koromban prédikáltam börtönben, utcán, és munkálkodtam a gyülekezetben is. Emlékszem, egyik este a városban az egyik sarkon álldogáltam, amikor egy fiatal srác lépett hozzám. Egy gyülekezethez tartozott, sajnos ugyanolyan fajtához mint én. Hogy megtért-e, azt az életmódjából sem én, sem más nem ítélhettük meg, de akkor este elmondta, hogy soha nem tért meg, csak csatlakozott a gyülekezethez. (Csatlakozni egy egyházhoz vagy megtérni: ez nem ugyanazt jelenti.) Tehát megszólított:

- Kenneth, kérlek, tennél nekem egy szívességet? Nem kérnélek meg, de már nagyon késő van. Ismered a barátnőmet?
Ismertem és tudtam, hogy ő és a barátnője a legsilányabb és legkeményebb emberek, akiket valaha is láttam. Sietve folytatta: - Az unoka-nővére eljött látogatóba, és én megígértem, hogy összehozok neki egy randevút, de nem találtam számára partnert. Ez a lány nem olyan, mint a barátnőm - tette hozzá, mert tudta, ha olyan lenne, nem mennék vele. - Megtennéd, hogy eljössz és kihúzol a csávából? Örökre hálás leszek és ígérem, nem maradunk sokáig, legfeljebb harminc, negyven percig, aztán elmegyünk. Nem fogunk sem inni, sem táncolni, és egyetlen cigarettát sem fogok elszívni, amíg ott leszünk.

Végül, hogy segítsek rajta, elmentem. Amikor megérkeztünk, bemutattak a vendég lánynak, és alig néhány perc telt el, máris elkezdtek táncolni. A lány felkért.
- Nem táncolok - mondtam.
- Nagy szemeket meresztett rám és megkérdezte:
• Miért?
• Mert új teremtés vagyok - feleltem.
• Hogy érted azt, hogy „új teremtés” vagy? - kérdezte.
• A 2 Korinthus 5,17-ben azt mondja az Ige: „Valaki Krisztusban van, új teremtés az” - válaszoltam. - Volt idő, amikor engem is érdekeltek azok a dolgok, amik most benneteket, de új teremtés lettem Krisztus Jézusban.
Míg az a lemez szólt, prédikáltam neki, végül meggyőződésre jutott és sírni kezdett. A lemezjátszó leállt, a másik kettő látta, hogy meggyőztem. A fiú azonnal szólt: „Menjünk!” Rögtön haza akart vinni.
Nem érdekelt, hol vagyok, utcán, otthon vagy iskolában; mindenkinek megmondtam, hogy új teremtés vagyok Krisztus Jézusban. Ha ezt megvalljuk, nagy változást hoz az életünkbe. Nem kísértettek a világ dolgai, mivel állandóan megvallottam: „Új teremtés vagyok Krisztus Jézusban.”