2017. február 13., hétfő

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 12.

13. A bűn szégyent hoz a bűnösre, az egyházra és az Úr nevére

Teljesen nyilvánvaló, hogy a mi bűnünk szégyent hoz a mi életünkre. Kérdezd meg Salamont erről, vagy ha lehetőséged van interjút készíteni egy ismert személyiséggel, aki a börtönbüntetését tölti adócsalás miatt. De a szégyen túljut a bűnös személyén. "Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek." (Péld. 14:34. ) A megszégyenülés másokat is érint.

Gondolj csak arra, milyen lehetett Németországban élni a II. világháború után Hitler vezetéknévvel. Távoli, ártatlan rokonok nevét is beszennyezték Adolf Hitler rémtettei. Ugyanígy van Jézus egyházában is. Teljesen összetartozunk jóban és rosszban is, ahogy Pál magyarázta a Korinthusiaknak: "És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint." (IKor 12:26,27) Ezért figyelmezteti őket:

"Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok" (I Kor 5:6.7a) 
 A mi bűnünk erősen fertőző!

Mikor egy keresztény nyilvánosan vétkezik, ez az egész egyházra rossz fényt vet, pont mint mikor egy fanatikus muszlim felrobbantja magát, megölve és megcsonkítva kisbabákat és gyerekeket, ez az egész Iszlámot szörnyűségnek láttatja. Hogyan érinti a megváltottak egész közösségének jó hírét a te viselkedésed? Vezetők különösen figyeljenek erre, főleg miután elolvastak olyan igéket mint: 1 Tim 3:7, Titus 2: 3-5 És még szolgák is hathatnak jó vagy rossz módon, ahogy az Ige világosan kijelenti:"A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. (Tit 2:9-10)

A bolondságunk, a kompromisszumaink, a képmutatásunk, a világiasságunk és a bűneink vetnek rossz fényt az egyházra. A sorvadt ágaink rothadt gyümölcsöket teremnek, az egész "keresztény fát" gyanúsnak mutatva. Valójában, míg úgy tűnhet, hogy a csendes, istenfélő életeddel csak néhány embert érintesz meg, biztosíthatlak, ha bűnre adod magad, rengeteg embert fogsz elérni, elszakítva őket az egyháztól.

Még rosszabb, hogy magától Jézustól szakítasz el embereket. A mi bűnünk Rá is rossz fényt vet. Hiszen, mi az Ő követői, az Ő erejének bizonyítói és az Ő szenvedésének gyümölcsei vagyunk. De most, néhányunk miatt, Róla egy szex botrányra asszociálnak, vagy egy csúnya válásra, vagy az önző, önközpontú "hitre". Ő káromoltatik a mi ostobaságunk miatt.

Ez történt mikor Isten szétszórta Izraelt az ő bűneik miatt. Az Ő nevét gyalázták és gúnyolták: "És bemenvén a pogányokhoz, a kikhez menének, megfertéztették az én szent nevemet, mikor ezt mondták rólok: az Úr népe ezek, és az ő földéről jöttek ki!" (Ezék. 36:20)

"És most mit tegyek itt? szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen mindennap gúnyoltatik." (Ézsa. 52:5)

Ez a sokkoló igazság!

Jézus a vérét adta a világért de mi megnehezíthetjük a bűnösök számára, hogy Hozzá jöjjenek, azzal, ha hiteltelenné tesszük az Ő szent nevét. Jézus teljesen bűntelen életet élt a földön de mi beszennyezhetjük az Ő tökéletes jó hírét a vétkeinkkel. Egy ostoba, szánalmas, szégyenletes bűn be tudja mocskolni Jézus képét. A mi istentelenségünk Istenre hoz szégyent.

Tehát tedd le a bűnt barátom és emeld fel Jézust helyette. És ahelyett, hogy az engedetlenségeddel terheled meg, áldd meg Őt egy megszentelt szívvel. Mindenképp érdemes rá!

Fordította: Korányi Tamás