2017. február 14., kedd

Ésaiás könyve 12.

1. És szólsz ama napon: Hálát adok neked, Örökkévaló, mert haragudtál rám; elfordult haragod és megvigasztalsz engem. 2. Íme Isten, az én segítségem, bízom és nem rettegek; mert hatalmam és énekem Jáh, az Örökkévaló, ő lett nekem segítségül. 3. És vizet fogtok meríteni vígsággal a segítség forrásából. 4. És szóltok ama napon: Adjatok hálát az Örökkévalónak, hirdessétek nevét, tudassátok a népek között cselekedeteit, emlegessétek, hogy magasztos a neve. 5. Zengjetek az Örökkévalónak, mert fenségeset cselekedett; tudtára van ez az egész földnek. 6. Örvendj és ujjongj, Czión lakója, mert nagy tebenned Izrael szentje.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)