2017. február 3., péntek

Marilyn Hickey - Gyerekek, akik célba találtak. A tiéd is célba találhat 13.

A DÉMONIZÁLT LÁNY szabadulása 
(Apostolok Cselekedetei 16.16-21.) 

"Ezek az emberek a hatalmas Isten szolgái!" - kiáltotta a fiatal lány. "Az üdvösség útját hirdetik. Ezek a férfiak szolgák…” A lány újra és újra odakiáltott a tömegnek, ahogy a két férfit végigkísérte Filippi utcáin. Bárki azt gondolhatta volna, hogy ez a gyermek a két férfi társaságába tartozik, ahogy bejelentette a páros jelenlétének célját. Nagyon hatásosan tudta megnyerni az emberek figyelmét. A legtöbb szemlélő a két férfit külföldinek hihette, valószínűleg zsidónak, mert a görög férfiak nem hordtak szakállt. Az sem valószínű, hogy ennek a macedón városnak az átlag polgára a hatalmas Istent hirdeti, hiszen ezek a babonás emberek sok istent imádtak. A kíváncsibb városiak észrevették, hogy a két férfi napi úti célja az a néhány furcsa ember találkozási helye, akik Jézus nevű zsidóról beszéltek, aki azt állította magáról, hogy Ő az EGYETLEN Isten. 

Pál és Silás először csak ámult, hogy az Úr milyen zseniális módon fedte fel jelenlétüket az emberek előtt. Végtére is nem Isten vezette ide ezt a két misszionáriust egy látásban megjelenő macedón férfi hívására? Isten egyszerűen ezt a módját választotta az evangélium üzenetének hirdetésének előkészítésére. Alapjába véve Pál és Silás nem sok figyelmet fordítottak a lánynak, aki a kis hívatlan reklámjuk volt. Ezen a napon viszont Pált idegesítette a lány megnyilatkozása. Szellemében kutatva, hogy választ kapjon az Úrtól, Pál hirtelen rájött, hogy nem Isten jelentette ki a „jó hírt”. Ebben a szolgálólányban a jóslás szelleme volt és a Sátán irányította. De miért? A válasz gyorsan jött: az ördög azt akarta, hogy a Filippibeliek az idegeneket jövendő mondókkal azonosítsák, hogy ne tulajdonítsanak figyelmet, az üzenetnek, amit hoztak. 

Így Pál intett Silásnak és hirtelen megálltak, így a lány majdhogynem beléjük szaladt. Abba a pillanatban Pálnak lehetősége nyílt, hogy közvetlenül a lány szemébe nézzen. A démon lángoló szemei néztek vissza Pálra a meggyötört lány szemein keresztül. A megriadt szegény lány megbénult a félelemtől és el is futott volna, ha Silás nem ragadja meg erősen a karjánál. Erőteljes hangon Pál így szólt a démonhoz: „Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, hogy gyere ki ebből a fiatal lányból, MOST!" A másodperc töredéke alatt a lányból démon kijött a démon. Ugyan kába volt és riadt, mégis békesség árasztotta el a lány arcát. Ekkor Pál és Silás rájött, hogy a lány nem volt egyedül. Egy nagyon dühös ember lépett ki a tömegből és magyarázatot követelt Pál cselekedetére. Mielőtt Pál és Silást ráeszmélt volna, hogy mi történik két férfi ragadta meg őket és a város vezetői elé a piactérre hurcolták őket. „Ezek a férfiak zavart okoznak a városunkban” - vádolták őket - „olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket törvénybe ütköznek." 

A tények alapján ezek a férfiak hatalmas profitra tettek szert a kihasználva a szolgálólány jövendőmondását. Most, hogy a lány megszabadult a démontól gazdái elveszítették bevételüket és dühösek voltak Pálra és Silásra. Mivel a lány megszabadult a Sátán és a szolgaság kötelékéből Jézus nevében Pált és Silást bebörtönözték. Ennek ellenére Pál és Silás az Úr csodás beavatkozása után kiszabadultak és a börtönőrt a családjával együtt megtérésre vezették. Semmilyen börtönnek, legyen az fizikai vagy szellemi nincsenek olyan erős bilincsei, amiket az Úr ne tudna széttörni és ne tudná megszabadítani a foglyokat. 

Kedves Anyuka vagy Apuka úgy tűnik, hogy a Sátán uralja a gyermeked? Megkötve és tehetetlennek érzed magad egy szituációban, amiben a gyermeked van? Minden erőfeszítésed kudarc? Ne csüggedj! Jézus neked adta a nevének hatalmát, hogy megdorgáld a Sátán munkáját. Bizonyosodj meg, hogy Isten ígéretei a szívedben vannak és Jézus hatalmas nevében valld meg az akaratát - Isten Igéjét- minden egyes helyzetben. A győzelem a tiéd! 

Igék neked és a gyermekednek ( Károliból) 

Máté 18:5-6. És a ki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. A ki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. 

Márk 16:17. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben démonokat űznek; új nyelveken szólnak. 

Lukács 10:19. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 

1 János 3:8. A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Fordította: Nagy Andrea