2017. február 16., csütörtök

David Wilkerson - Az Örökkévaló dicsőségének mértéke 4.

Figyelj oda - el lehet veszíteni a dicsőséget, amit Jézus ígér

Ha a nemtörődömség országában vesztegetjük időnket, sosem engedve meg a Szent Szellemnek, hogy uralkodjon rajtunk és megtisztítson bennünket, akkor elszalasztjuk azt, amit Isten adni akar nekünk. " Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van" (Márk 4, 25).

Talán emlékszel a talentumok példázatára, amelyben a rest szolga egy talentumot kapott, amelyet elásott. Ez a szolga elégedett volt addigi helyzetével. Nem mért nagyobb mértékkel, azon felül amije volt. Hogyan reagált a mestere? Elvette a szolga talentumát, és másik szolgának adta, akinek már tíz volt.

Illusztrálva láthatjuk ezt a restséget Izrael történelmében. Az Izraeliták bírták Isten jelenlétét egy időben, de az évek során megengedték a bálványimádás és a testi vágy befolyását, amely teljesen elzüllesztette őket. Végül elvesztették szívük odaadását Isten dolgai iránt. Továbbra is jártak Isten házába, de csak hagyományból és testi félelemből.

Isten azt mondta Izraelnek, " Mert menjetek csak el az én helyemre, a mely Silóban van, ... és lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izráelnek gonoszságáért!" (Jeremiás 7, 12) A zsoltáros tanúsítja, " És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, a melyben lakott vala az emberek között" (Zsoltárok 78, 60) . " És az Úr kezde ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban, az Úrnak beszéde által" (1 Sámuel 3, 21).

Siló volt Isten háza. Sámuel próféta a tiszta igét prédikálta ott, és Isten Szelleme hatalmas módon volt jelen. Az idők során azonban Siló elzüllött Éli főpap és erkölcstelen fiai idejében. Most Isten újra megjelent Silóban, égve a vágytól, hogy újraépítse házát, és bűnbánatba vigye az istentelen papságot.

De Éli és fiai restek maradtak. Éli kövér és lusta lett, kényelemben élt, míg fiai továbbra is kigúnyolták Istent annak ellenére, hogy az Ő házában szolgáltak. Végül Isten azt mondta, "Nem fogom dicsőségemnek megengedni, hogy olyan helyen időzzön, ahol a romlottság van jelen."

Így az Úr elhagyta Silót. Kivonta dicsőségét Izraelből, és szellemi nyomor következett a nemzetre. Először a frigyládát lopták el. Aztán Éli esett el saját súlya miatt, és nyakát törte . Végül a főpap menye fiút szült akit Ikábódnak nevezett el, ami azt jelenti "Oda van Izráel dicsősége" (1 Sámuel 4, 21).

Ha azt gondolod, hogy ez szigorúan csak Ószövetségi ítélet, amely restség és romlottság miatt következett be, akkor olvasd el Istennek az Újszövetség gyülekezeteinek szóló figyelmeztetéseit a Jelenések könyvében:

Az Efézusi gyülekezetnek: "De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz" (Jelenések 2, 4-5).

Az Pergámumbeli gyülekezetnek: "Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták tanítását tartják, a mit gyűlölök. Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával" (Jelenések 2, 15-16).

Az Laodiczeabeli gyülekezetnek: "Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen" (Jelenések 3, 15-17)

Mindegyik esetben Isten szó szerinti "vagy másféle" figyelmeztetést ad egyházának. Miért? Tiszta, makulátlan menyasszonyt készít el fia számára. Felébreszti az alvó szüzeket, Szelleme kiált hozzájuk, "Íme, jön a vőlegény. Készüljetek a találkozásra vele."

Napjainkban az erkölcstelenségnek és a szent dolgok kigúnyolásának a szelleme jön ki még mindig sok szószékből. Ám Isten tiszta beszéde is kijön, épp úgy mint Sámuel idejében. Az Úr figyelmeztet, "Ha makacsul ragaszkodsz bűneidhez, még azt is elveszem, amiről úgy gondolod, hogy a tiéd. Eltávozik jelenlétem az életedből, a gyülekezetedből, épp úgy, ahogy Silóban történt."

Ez történt sok gyülekezettel világszerte. Az a dicsőség, amelyet ezek a gyülekezetek valamikor élveztek, teljesen eltűnt - mert elutasították, hogy bármit is kimérjenek az Úr számára.

Hasonlóképpen, ha visszautasítod, hogy mozgósítsd magadat az Úr keresésére teljes szívvel - ha még mindig időd, imaéleted, engedelmességed csak kis mennyiségét méred ki Neki - meggyőződésed és ismereted el fog tűnni.

A kérdésem hozzád - nem érkezik válasz az imáidra, mert túl keveset adtál magadból Istennek? Ő nem akarja megvonni jelenlétét tőled. Ellenkezőleg, el akar halmozni áldásainak hatalmas mértékével. Éppen most, készen áll arra, hogy felkeltsen restségedből és szunnyadásodból - hogy közel vonhasson magához, és betölthessen dicsőségével.

Nem érdekes mennyire vékonyodott el a benned lévő láng. Csak kiálts hozzá, "Óh, Jézus - nem akarom elszalasztani azt, amit tenni akarsz." Ő hűséges, hogy hozzád jöjjön - és még többet fog adni. Így hát mérj ki neki nagyobb mértéket önmagadból - és mindenhol meg fogod látni az Ő jelenlétének, dicsőségének és irántad való szeretetének a bizonyítékát.