2012. június 3., vasárnap

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 6.


A Filippi 4,6-7-ben ezt olvassuk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádsá­gotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kí­vánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézus­ban.” Az utolsó teendő a sorban a hálaadás: kértem valamit, Jézusban megkap­tam, és hálát adok az Atyának érte. Nem aggódom tovább, hiszen már megvan. Éppen olyan valóságosan, mintha már a zsebemben lenne, mert az Ő Igéje ezt állítja. Az Ő Igéje pedig igaz.
Isten Igéjének megvallása a te problémádat is megoldja. A Christian Science (Keresztény Tudomány) területén és bizonyos tudományos vallásokban hasz­nálják azokat az Igéket is, amelyeket mi használunk, és tesznek megvallásokat is, de mindent a saját erejükre építenek. Azt hiszik, hogy Isten az értelemben lakozik. De mi olyan megvallásokat teszünk, amely Isten Igéjén alapul. Ők ér­telmi, lelki megvallást tesznek; mi szellemit, szívbélit.
Folyamatosan bizonyságot teszünk valamiről, és néha bizonyságtételünk ka­tasztrofális. Saját szavaid hatása épp olyan erős, mint a környezetedé. Ha állandóan azt mondod, hogy valamire képtelen vagy, mert nincs erőd; ahogy ezt mondogatod, érzed is, hogy az erőd valósággal elhagy. Ott maradsz gyengén, tele határozatlansággal és kételkedéssel. Hatóerőd odavan. A megvallás a hit kifejezője. Néhány ember azt mondja, hogy a gyermeke engedetlen. Tőlem ilyet soha, senki nem hallott, mert az én gyermekeim engedelmesek voltak, mi­vel megvallottam, hogy engedelmesek. Hitem megvallása pedig valóságot te­remtett. Néhány ember szüntelenül rossz dolgokat; kétséget, kudarcot vall meg. Nem jönnek rá, hogy ez a megvallás fosztja őket ki képességeikből, hathatósságukból. Nem akarják észrevenni, hogy megvallásuk még a sziklaszi­lárd, kemény utat is csúszós, sáros mocsárrá változtatja alattuk. Beszélj csak a szegénységről, és bőségesen lesz benne részed! Beszélj arról állandóan, hogy nincs pénzed, és mindig szűkölködni fogsz. Ezek a dolgok így működnek, mert szellemi, igei törvényszerűség működik általuk.
Néhány évvel ezelőtt egy teljes evangéliumi gyülekezet volt rám bízva arra az időre, amíg pásztoruknak műsora volt a rádióban. Kedd esténként adakozott a gyülekezet a programra. Alkalmanként 30 percig, egy óráig is eltartott, amíg a pénzt összeszedték, mégis elmaradásban voltak. Ez túl hosszú idő a gyűjtésre. Azt mondtam magamnak, hogy ezen túl könyörgés nélkül fogjuk megkapni a pénzt. Az első kedden, miután a pásztor elment és megkezdődött a gyűjtés, azt ajánlottam nekik, hogy most az én módszeremmel csinálják. Egy-két szó után azonnal adják tovább a perselyt. A három hónap alatt, amíg ott voltam, egysze­rűen csak továbbadtuk a gyűjtőtányért, miután pár szóban elmondtuk, hogy ez a rádióprogramra való adakozás. A gyűjtés felelőse beszámolt arról, hogy a pénz ebben az időben megduplázódott, pedig nyáron általában visszaesés szo­kott bekövetkezni, de akkor kifizettek minden számlát és tartozást is. Abba­hagyták a szűkölködésről tett megváltásokat. Megvallottak, hogy bővölködnek, és ez bőséget eredményezett.
A Biblia azt mondja, hogy akinek van, annak még adatik és akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. A betegségről vagy szűkölködésről tett megvallások kizárják Istent az életedből, és helyette behívják a Sátánt. A betegség, erőtlenség megvallása a Sátánt magasztalja, Istent pedig kifosztja az Ő dicső­ségéből.