2012. június 24., vasárnap

David Wilkerson - Szabadulás a bűn uralma alól 2.


Az erkölcsi törvénynek az is célja, hogy az ember felismerje a vétkét: „..mert a törvény csak a vétek (bűn)  felismerését nyújtja”, „…hogy minden száj be legyen tömve, és méltó legyen az igazságos ítéletre az egész világrendszer (kozmosz) Isten előtt” (Róm 3,20.19). Amint egyszer józanul szemléljük a bűneinket, elcsendesedünk attól a felismeréstől, hogy milyen mértékű a bűnösségünk. „A törvény pedig azért csúszott be a kegyelem mellett, hogy megsokasítsa az elesést (vétket).” (Róm 5,20) A törvény feltárulása révén a bűneink bántani kezdenek minket: zavarnak, beteggé tesznek, elárasztanak.
Azzal, hogy a szentség mércéjét Isten olyan magasra tette, bebizonyította az embernek, hogy a saját erejéből sosem képes eljutni a törvény betöltéséig. Helyette egy iskolába helyezte az embert – olyan helyre, ahol megtanulhatja, milyen mélyen bűnös. Előbb-utóbb halott emberré kell válnia: meg kell halnia benne annak a reménynek, hogy a bűn kötelékétől képes magát megszabadítani.
Ma is úgy van, hogy ameddig a leghalványabb gondolata is ott van bennünk annak, hogy magunktól szentté válhatunk, addig a régi szövetség halálos szolgálata alatt vagyunk. E szövetség beiktatása mögött Istennek az a tökéletes elképzelése áll, hogy énünket halálba küldje.
A szövetség ezen oldalának vizsgálata során az alábbi következtetést írtam a naplómba: „A régi szövetség elvégezte a feladatát. Arcra borultam miatta – kiüresedve, elhagyatottan, megsebezve és elgyengülve -, most már távozhat. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy emberi erőmből nem tudok és nem akarok engedelmeskedni és tetszeni Istennek. Nyoma sincs bennem a szentségnek. Nincs erőm, és a magam képességéből semmit sem tudok tenni. Túl hatalmas a bűnöm, túl nehezek a láncok. Túl bűnös vagyok ahhoz, hogy magamtól megszabaduljak. Csodára van szükségem, valakire, aki segít nekem. Mindössze annyit tehetek, hogy felkiáltok: Abba, Atyám!”