2012. június 10., vasárnap

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A hittel összhangban lévő cselekedet 2.


Sokan megvallják Krisztust és azt is, hogy hiszik Isten Igéjét az 1 Mózes 1-től a Jelenések végéig, de mégsem cselekszik, csak beszélnek róla. De ha csak be­szélnek az Igéről, értelmükkel elfogadják, hogy az Ige igaz, semmit sem hasz­nál nekik, ez még nem elsajátítás.
Hogy Isten Igéjét elsajátíthasd, kell, hogy meg is cselekedd. Azt tedd, amit Ő mond. A Biblia így fogalmaz: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből [szívedből]; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” Az egyetlen módja, hogy bízzunk az Úrban, az, hogy bízzunk az Ő beszédében. Nem bízhatsz Ben­ne anélkül, hogy az Ő Igéjében nem bíznál, mert Isten és az Ő Igéje egyek, ahogy te és a te beszéded is egyek vagytok. Ha a beszéded nem jó, akkor te nem vagy jó. Ha Isten Igéje nem lenne jó, akkor Ő nem lenne jó. De hála Istennek, az ő Igéje jó, és Neki gondja van arra, hogy be is teljesítse, amit mon­dott.
A Jeremiás 1,12-ben ezt olvassuk: „És mondta nekem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.” A magyarázó fordításban pedig ezt: „Vigyázok arra, hogy az én Igémet véghez vigyem.” Ha nem sajátí­tod el az Igét, akkor semmi jót nem művel az életedben. Az Úr azt akarja, hogy az Ige jót műveljen veled. Azt akarja, hogy megkapd mindazt, amit az Ő be­széde megígért. De ha te nem cselekszel az Ő beszéde szerint, akkor Ő sem tud jót tenni veled.
Amikor teljes szívemből bízom az Igében és nem az emberi értelemre támasz­kodom és nem embereket keresek a szabadulásomért, akkor cselekszem olyan cselekedeteket, amelyek harmonizálnak a hittel. Ekkor cselekedetem tökéletes összhangban van a hitvallásommal. Hosszú időre volt szükségünk, hogy ezt megtanuljuk.
Amíg nem a hitednek megfelelően cselekszel, életed folytonos kudarcban fog telni. Megvallhatom és kimondhatom, hogy „Isten az én életem erőssége”, (mert a Biblia ezt mondja Róla, és én hiszem a Bibliát), de ha ugyanakkor to­vább beszélek a gyengeségeimről, a bennem levő képtelenségről, a hitem hiá­nyáról, biztos, hogy kudarcot vallok, mert nincs megfelelő cselekedet bennem. Ha emberi módszerekhez fordulok, szükségszerűen eljutok az erőm végére. Csak egy biztos dolog van; ha Isten Igéjéhez fordulok. Arra van szükségem, hogy ezen az alapon cselekedjem.