2011. február 17., csütörtök

Rodney H. Browne: Üldöztetés az Ige miatt

És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. 15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. I. Mózes 3:14-15

Az ördög gyűlöli Istent. Megpróbálta a saját trónját Isten trónja fölé magasztalni. Az ördög lázadó és tele van önteltséggel és bűnnel. Mivel gyűlöli Istent, az embert is gyűlöli -, akit Isten teremtett az Ő képmására. Megpróbálta - és sikerült is neki - bűn és engedetlenség által beszennyezni az embert és elszakítani Istentől, azonban az Úr mesteri tervvel rendelkezik, így a végén az ördög nem fogja megnyerni a háborút!

Amikor az ördög megkísértette Ádámot és Évát, ők pedig ettek a gyümölcsből és vétkeztek Isten ellen, Isten azt mondta az ördögnek, hogy jön majd valaki (Jézus) - az asszony magja -, Aki a fejére fog taposni. Ezután az ördög figyelte az eseményeket és megpróbált mindenkit megölni, akiről azt gondolta, hogy ő lehet az a bizonyos Valaki. Amikor látta, hogy Ábel kiváltotta Isten tetszését, azt hitte, hogy Ábel az, és arra bujtotta fel Káint, hogy megölje saját testvérét. Az azután következő nemzedékekben tovább próbálkozott az egész emberiség elpusztításával, és különösen azokat akarta eltenni láb alól, akik kedvesek voltak Isten előtt.

Amikor Jézus megszületett az ördög rájött, hogy Ő az a Valaki. Felszította a vallási vezetőket arra, hogy gyűlöljék Jézust és hogy öljék meg Őt, de fogalma sem volt arról, hogy ezzel a saját halálos ítéletét írta alá! Mindvégig az volt Isten terve, hogy Jézust keresztre feszítsék, hogy meghaljon, hogy feltámadjon, és hogy mindezzel megfossza az ördögöt a halál és a pokol kulcsaitól, valamint az ember fölött gyakorolt hatalmától. Az ördög azt gondolta, hogy megszabadulhat Jézustól, azonban azt nem sejtette, hogy Isten terve az volt, hogy még több kis "Jézust" hozzon létre! Pünkösd napján a Szent Szellem 120 hívőt betöltött erővel és Isten tüzével, és azóta is megszámlálhatatlanul sok Isten gyermekét töltötte be ugyanazzal az erővel! Ezek a hívők szerte járják a földet, prédikálják Isten Igéjének Jó Hírét és Jézus munkáját végzik. Micsoda rémálom ez az ördög számára!

Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. 4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
1 János 5:3-5

Mindenki, akinek szíve tele van Isten Igéjével veszélyes az ördög számára. Mindazok, akik megragadják Isten Igéjét és szívükbe rejtik azt, győztesek az ördög felett! Isten Igéje az ördög bukását jelenti! Az ördög gátat akar szabni az Igének. A Márk 4:17-ben azt olvassuk, hogy nyomorúság és háborúság támad az Ige miatt. Minden üldöztetés Isten Igéje miatt van - hogy megakadályozza és megállítsa azt.
Jézus Istennek az Igéje, Aki testté lett, aki közöttünk lakozott (János 1:1-14). Ő azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa (Ap. Csel. 10:38). Az ördög üldözte Jézust. Megpróbálta bűnnel megkísérteni Őt, sikertelenül, így a következő terve az volt, hogy embereket szítson fel Jézus ellen, akik megállítják és/vagy megölik Őt. Veled és velem is ezt próbálja tenni, megpróbálja megállítani Isten hatalmas Igéjét!

Isten Igéje Isten ereje. Isten Igéje hozta létre az egész teremtett világot. A Zsidókhoz írt levél 11:3-ban a következőt olvassuk: "Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő." A Zsidókhoz írt levél 4:12-ben az áll, hogy "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait."

A Jakab 1:21-ben azt olvassuk, hogy ha Isten Igéjét a szívedben elveted és meggyökerezteted, akkor annak hatalma lesz megmenteni a lelkedet; a Róma 1:16-ban pedig az áll, hogy Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Az ördög ismeri Isten Igéjének erejét, ezért az a terve, hogy elzárja az Igét és hogy megakadályozza, hogy az életet és szabadságot közvetítsen. Azok, akik teljesek Isten Igéjével és alárendelik magukat annak, ördög-legyőzők, így a gonosz támadása ezeknek a hívőknek az életében és szívében Isten Igéjére irányul.
Az üldöztetés azért támad, hogy ellopja az Igazságot tőled - hogy megpróbáljon megállítani az életben és szabadságban való járásban, hogy megakadályozza azt, hogy az Igazságot megoszd másokkal és hogy meglásd, ahogy megtérnek és megszabadulnak az emberek. Ha az Igének megcselekvője akarsz lenni, akkor üldöztetést fogsz szenvedni. Ne legyenek neheztelő érzéseid ha üldöztetel - nem a személyed ellen irányul. Isten Igéje miatt üldöznek - nem pedig azért, mert különleges vagy. Ne az emberekre figyelj vagy arra amit tesznek vagy mondanak. Ismerd fel, hogy az ördög van emögött. Ne hagyd, hogy lehúzzon az ő szintjére; ne hagyd, hogy rávegyen az ökölharcra, amelyben árnyékokat csapkodsz ahelyett, hogy az evangéliumot prédikálnád, hogy Jézus munkáját végeznéd és az ördög munkáit lerontanád; ne hagyd az ördögnek, hogy elvonja a figyelmedet Isten tervétől és céljaitól.

Továbbra is hirdesd Isten Igéjét, tartsd tisztán a szívedet és a kezedet, járj szeretetben és végezd Jézus munkáját. Lehet, hogy az ördög mindent meg fog tenni, hogy megállítsa Isten Igéjét, de mindig kudarcot fog vallani. Isten Igéje örökké megmarad és győzni fog!