2011. február 8., kedd

Kenneth Hagin: Hatalmas fegyver

Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. 2KORINTHUS 10,4.

Bár új teremtéssé lettünk — Isten teremtett minket a Krisztus Jézusban — és bár kikerültünk a sátán hatalma alól, még mindig egy olyan világban élünk, amelyet a sátán irányít.

A Biblia a sátánt „e világ istenének” (2Kor. 4,4) és a „levegőbeli hatalmasságok fejedelmének” (Ef. 2,2) nevezi. Krisztus is „e világ fejedelmének” nevezte őt. (Ján. 12,31. 14,30. 16,11.)

Isten Igéje szerint a minket körülvevő légkör tele van olyan ellenséges erőkkel, amelyek megkísérlik tönkretenni közösségünket az Atyával, és meg akarnak fosztani hatékonyságunktól a Mester szolgálatában.

A mi Atyánk azonban hatalmasan gondoskodott rólunk a megváltás tervében, adott nekünk egy olyan fegyvert, amit használhatunk a sátán ellen. Ez a hatalmas fegyver azonban nemcsak a saját hasznunkra adatott, hanem a körülöttünk élő sátán uralta emberek érdekében is. Ez a hatalmas fegyver Jézus neve.

Megvallás: Az én vitézkedésem fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Ahol a sátán erői erősségeket építenek fel, én leronthatom azokat Jézus hatalmas nevével. A sátán nem tud ellenállni ennek a névnek. Ez a név pedig hatalmas fegyverként adatott nekem, hogy használjam az ellenség erői ellen.