2011. február 7., hétfő

D.Prince: Róma levél 8. fejezet 1. rész

A 8. fejezet csodálatosan kifejti a Szellem által vezérelt, Szellem által betöltött élet természetét, amely életet az a keresztény élheti, aki teljesítette Isten feltételeit.

8: 1. - Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

Mindaddig, amíg kárhoztatás van az életedben, nem élhetsz és működhetsz a Római-levél 8. részében. Istennek az volt a célja az előző 7 fejezetben, hogy megszüntesse a kárhoztatás minden lehetséges okát az életünkben. Most már elmondhatjuk, hogy nincs semmi kárhoztatás az életünkben. A kárhoztatás az ördög legkedveltebb és legerősebb fegyvere.

Kol. 2: 13-15. - És titeket, akik holtak voltok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában.

Jézus megszabadított bennünket a bűneinkből, a Törvényt pedig a keresztfára szegezte. A Törvénynek már semmilyen követelése nincs velünk szemben. Pál nem azt mondja, hogy nem kell betartani a szombatot (ez személyes döntés kérdése), hanem azt mondja, hogy senkinek sem szabad megengednünk, hogy elítéljen minket ilyen dolgok miatt. Ahhoz, hogy szabadok legyünk a kárhoztatástól, gerinceseknek kell lennünk, mivel sok vallásos embernek ez a kedvenc időtöltése, hogy kárhoztasson másokat. Meg kell tudni állni Krisztusban és azt kell mondani, hogy senkinek sem engedem meg, hogy kárhoztasson a Törvény követelései miatt.

8: 2. - Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Kétféle törvény létezik: az egyik a bűn és a halál törvénye, amely lehúz minket, a másik pedig az élet szellemének törvénye, amely csak Krisztus Jézusban működik.

8: 3. - Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben.

Jézus testében Isten véglegesen elítélte és leleplezte a bűnt a kereszten.

Zsidó 9: 26/b; 10: 3. - Így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.

De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek.

Jézus eltörölte és megsemmisítette a bűnt az áldozatával. A Törvény szerinti áldozatok soha nem törölték el a bűnt, csak annyit tettek, hogy emlékeztették az embert a bűneire és elfedezte azokat a következő áldozatig. De Jézus, amikor önmagát ajánlotta fel áldozatnak, akkor eltörölte a bűnt, ezért nincs szükség további áldozatokra a bűnök miatt.

8: 4. - Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.

Nem a Törvénynek, hanem a Törvény követelményének kellett beteljesülni. Nem a Törvényt kell betartanunk, hanem teljesítenünk kell a Törvény igaz követelését. A Törvény igaz követelménye a szeretet.

Máté 22: 35-40. - S az egyik törvénytudójuk ezt a kérdést tette fel neki, hogy próbára tegye: Mester, melyik a nagy parancs a Törvényben? Jézus így válaszolt neki: - "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!" Ez a nagy és legelső parancs. A második hasonló ehhez: "Szeresd embertársadat, mint önmagadat!" Ettől a két parancstól függ az egész Törvény és a Próféták.

Mindkét parancsolatban a kulcsszó: szeresd. Ez a két parancsolat tartja az egész Törvényt és a Prófétákat. A Törvény és a Próféták mondanivalójának minden iránya és hatása és célja összefoglalható ebben: szeresd Istent és szeresd a felebarátodat. Ez a Törvény igaz követelése.