2017. március 27., hétfő

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 17.

19. A bűn örökkévaló következményekkel jár

Nem akarom hiperszellemivé tenni a kérdést és azt a benyomást sem akarom kelteni, hogyha egy keresztény fején átsuhan egy rossz gondolat, ez 100 lélek pokolra jutását eredményezi. Nem kell melodramatikus túlzásokba esni. A bűn következményei túlzások nélkül is elég súlyosak. De nézzünk meg egy teljesen reális képet: Egy keresztény egyetem női kosárcsapatának nagyon népszerű edzőjéről kiderül, hogy leszbikus kapcsolata van az egyik sztárjátékossal. Mit okoz ez a többi diákban, akik felnéztek rá és példaképüknek tekintették? Hogyan fog hatni ez a Jézussal való kapcsolatukra? Valószínűleg többen közülük évek alatt begyógyuló sebeket szereznek, egyesek teljesen elvesztik a bizalmukat a keresztény vezetőkben, sőt elszakadnak a hittől. És ahogy ennek a nőnek a bűne segített lerombolni valaki életét vagy évekre kiszorította őt a pályáról, ezzel örökkévaló következményeket idézett elő.

Pál azt mondja, lerombolhatjuk az erőtlenebb szenteket valami kis dologgal is, érzéketlenné téve lelkiismeretüket. "Ne veszítsd el azt a te ételeddel, a kiért Krisztus meghalt....Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját." ( Róm 14:15a; 20b) "És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt." ( I Kor. 8:11)

Mennyivel inkább lerombolunk életeket mikor a mi nemtörődöm példánk bűnre vezet másokat vagy kikezdi a bizalmukat Jézusban és az egyházban. Akikre kihatott, örökre elveszhetnek!

Jakab így figyelmeztet: "Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen." (Jak 3:1) A befolyás miatt van ez, amivel bírnak és mert arra hívattak el, hogy magyarázzák és értelmezzék az Igét. Az Ige tanítói építhetnek vagy rombolhatnak embereket. Növelhetik az Úrba vetett bizalmat vagy ellophatják azt. Ha vétkezem a hallgatóim előtt elferdítve az Igét, gondolnom kell a pusztításra amit az életükben végzek.

Mindig eszembe jut egy történet amit egy pásztorról hallottam. Mikor ébredés tört ki a gyülekezetében, dicsőségesen megtért egy fiatalember, megszabadulva bűnös, agresszív életéből. Mivel továbbtanulás előtt állt, a pásztor a gyülekezet saját iskolájába küldte tanulni, de néhány hónap múlva a fiú abbahagyta és teljesen elszakadt az Úrtól. Mikor a pásztor el tudta érni őt és megkérdezte, mi történt, egy tragikus történetet adott elő. Az egyik professzor meggyőzte őt, hogy az ébredés nem valóságos és a gyülekezet valami furcsa, keleti-misztikus tanítást követ, és lerombolta a fiatalember hitét. A professzor bűnének következményei - a gőgös, ítélkező, kritizáló hozzáállás - örökkévalóak lehetnek.

Szülők, figyeljetek, milyen befolyással vagytok a gyerekeitekre, akiket az Úr rátok bízott. Ha zaklatjátok őket, pszichésen vagy fizikailag, megsebezhetitek ezeket a drága életeket évtizedekre vagy örökre. Ha letargikus vagy felszínes példát mutattok a kereszténységről a gyerekek előtt, lehet, hogy azt fogják követni. Vagy mikor már elég idősek, hogy magukban átgondolják a dolgokat, lehet, hogy nem felszínesek és langyosak lesznek. Inkább arra jutnak, hogy ez az egész gyülekezetesedi egy komédia. Hiszen minden héten oda jártok és az összes prédikációnak és imának semmi hatása nem látható rajtatok. Valószínűleg nem valóságos az egész. (Szülők, nagyon fontos emlékeznetek, hogy még ha tiszteletlenek vagy lázadóak is a gyermekeitek, akkor is figyelnek benneteket és belül megjegyzik amit látnak. Következetes alárendeltségetek Jézusnak, vagy ennek a hiánya, hosszan tartó benyomást fog bennük hagyni, még ha ezt akkor nem is tudják.)

Evangélisták, emlékezzetek, hogy ti egy ellenséges, elveszett világnak mutatjátok be Jézust. Ha elestek, sokakat magatokkal ránthattok. Hívők, különböző hivatásokkal, fizikai munkások, programozók, atléták, diákok, nyugdíjasok, vagy bárki más, lelkeket vihettek magatokkal a mennybe (a bizonyságotok által) vagy hagyhatjátok bűnben meghalni őket (az elmaradt bizonyságok miatt). Az örökkévalóság megadja a dolgok súlyát!

Láttam egyszer képeket alkoholista anyák babáiról és kisgyerekeiről. A deformációk és fogyatékos állapotok szinte leírhatatlanok voltak. A gyerekek szenvedtek az anyák bűnei miatt. Ez egy földi képe annak, hogy mit szülünk az örökkévalóságnak ha nem engedelmeskedünk a Teremtőnknek.

Fordította: Korányi Tamás