2017. március 17., péntek

Ésaiás könyve 32.

1. Íme igazság szerint fog király uralkodni és kormányzók fognak jog szerint kormányozni. 2. És mindegyik lesz mint menedék szél elől, mint rejtek zápor ellen, mint vízpatakok a sivatagban, mint nehéz kőszálnak árnyéka bágyadt földön. 3. Nem vakulnak meg a látók szemei és a hallók fülei figyelni fognak. 4. Az elhamarkodók szíve értelmes lesz megismerésre és a dadogók nyelve siet tisztán beszélni. 5. Nem neveztetik többé az aljas nemesnek és a fösvény nem mondatik előkelőnek. 6. Mert az aljas aljasságot beszél és szíve jogtalanságot cselekszik, istentelenséget cselekedve és tévedést beszélve az Örökkévaló ellen, üresen hagyva az éhezőnek lelkét és a szomjazónak italát elvonva. 7. És a fösvénynek fegyverei gonoszak; ő fondorlatokat eszelt ki, hogy megrontsa a szegényeket hazug beszédekkel és mikor a szűkölködő jogosságot beszél. 8. De a nemes dolgokat eszelt ki, és ő nemes dolgoknál megmarad.

9. Gondtalan asszonyok, fel, halljátok szavamat, bizakodó leányok, figyeljetek beszédemre. 10. Esztendőn fölül napok múlva remegni fogtok ti bizakodók, mert elveszett a szüret, gyümölcsszedés nem lesz. 11. Reszkessetek ti gondtalanok, remegjetek ti bizakodók, vetkőzzetek, meztelenedjetek, gyászt öltsetek az ágyékra! 12. Mellet verdesnek a gyönyörűséges mező miatt, a termékeny szőlő miatt. 13. Népem földjén tövis és tüske nő ki, bizony mind a vígságos házain az ujjongó városnak. 14. Mert a kastély pusztán maradt, a zajos város elhagyatott, bástya és őrtorony barlangokká váltak örökre, vadszamarak vígságául, nyájak legelőjéül. 15. Mígnem kiömlik ránk a szellem a magasból és a puszta termőfölddé lesz és a termőföld erdőnek tekintetik. 16. És lakozik a pusztában jogosság és igazság a termőföldön lakik. 17. És lesz az igazságnak műve béke és az igazság munkája békesség és biztonság mindörökre. 18. És lakni fog népem a béke hajlékában és biztos lakásokban és gondtalan nyugalomban. 19. És jégeső lesz, mikor ledől az erdő és alacsonyra alacsonyul a város. 20. Boldogok ti; akik magot szórtok minden víz mellett, kik szabadon bocsátjátok az ökör és szamár lábát.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)