2017. március 22., szerda

David Yonggi Cho - Dániel könyve 43.

Az eljövendő fejedelem népe

„És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő (eljövendő) fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás." (9, 26)

Dániel látomása szerint miután a Messiás kivágatta­tik, Jeruzsálem a szenthellyel együtt elpusztul. Ez i.sz. 70-ben meg is történt. A Jézus keresztre feszítését követő időben a zsidók fellázadtak Róma ellen, hogy elnyerjék szabadságukat, de a forradalmat gyorsan elfojtotta egy Titus vezénylete alatt kiküldött római sereg. A prófécia úgy folytatódik, hogy a vég úgy jön majd, mint egy vízözön, a háború végéig folytatódni fog, és a pusztulás elrendeltetett. A felkelés elfojtása során a római sereg teljesen lerombolta Jeruzsálemet úgy, hogy kő kövön nem maradt. Az elbeszélés szerint félmillió zsidó ifjút öltek meg a Róma elleni lázadás következményeként. Jeruzsálem utcáin patakokban folyt a vér.

Ahogy már korábban is jeleztük, mivel az egyház korszakának - azaz a Jézus első és második eljövetele közötti időszaknak - semmi köze a zsidók történelméhez, Isten nem is említi azt a zsidóknak adott próféciában.

A Dánielnél említett hetven hétből az első hatvankilenc már eltelt. Jeruzsálem újjáépült hét hét alatt, hatvankét héttel azután eljött a Felkent, Jézus Krisztus, majd kivágattatott; a „fejedelem”, azaz Titus, római tábornok népe pedig lerombolta Jeruzsálemet. Az ezt követő kétezer évben az emberiség olyan világban élt, mely a pusztulásnak vízözönszerű áradatához volt hasonló az egymást követő háborúk következtében.

Az utolsó hét

„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít (eljön a pusztító), míg az enyészet (egy teljes megrontás), ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad." (9, 27)

A 27. versben hirtelen feltűnik egy egyedülálló hét. Ez a hét hét évet jelent.

Ki az tehát, aki „sokkal megerősíti a szövetséget”? Megvizsgálva a szövegkörnyezetet, ez csak a 26. versben szereplő fejedelem, a római vezető lehet. Róma azonban nincs többé. Hogyan jöhet el mégis egy római vezető és hogyan köthet hét évre szövetséget a zsidókkal? Ezt a titkot korábban már megfejtettük.

Emlékeztek arra a korra, melyet a Nabukodonozor király álmában szereplő arany szobor lábujjai, és a Dániel által látott negyedik állat tíz szarva ábrázoltak? Mindkettő azt a tíz nemzetet jelöli, melyek újjáélednek az egykori Római Birodalom területén, egy egyesült Európában. Láttuk azt is, hogy az utolsó napokban élünk, és a tíz nemzet egyesülése rohamléptekkel halad előre.

Mikor ily módon megvalósul az egyesített Európa, a 27. versben szereplő Antikrisztus veszi kezébe annak vezetését ő fogja a „sokakkal” megerősíteni a szövetséget - ez a zsidó nemzetre vonatkozik. Ahhoz azonban, hogy e hétéves megállapodás létrejöhessen, arra volt szükség, hogy Izrael visszanyerje önálló nemzeti státusát

Még ötven évvel ezelőtt is a zsidók csupán száműzött, vándorló népség voltak. Abban az időben Dániel hetven hetének utolsó hete ködös álomként hathatott. Mára azonban alaposan megváltozott a helyzet: Izrael az 1948-as újjászületés után újra mint önálló nemzet létezik, és csak a hétéves egyezség megkötésére vár.

„A hét felén” kifejezés ugyanarra az időszakra utal, melyet János így nevez a Jelenések 12,14-ben: „idő, idők és az időnek fele” - azaz az első három és fél év. Mikor ez az idő lejár, az antikrisztus véget vet az áldozatnak a jeruzsálemi templomban. A templom egyik szárnyában pedig felállít egy utálatosságot, mely pusztulást fog okozni.

Ahogy korábban is láthattuk, saját szobrát fogja felálíttatni a templomban, hogy magát istenné tegye. Aztán arra fogja kényszeríteni a zsidókat, hogy hajoljanak meg a bálvány előtt, különben megöleti őket. Azok a zsidók azonban, akik megtartották a Mózes törvényét, megtagadják a parancsot, és egy brutális tömegmészárlás veszi kezdetét.

Erre az időre utalt Jézus, mikor azt mondta, hogy nagy nyomorúság lesz, olyan, amilyen a világ kezdete óta soha. De csak egy ilyen tragikus és fájdalmas nyomorgattatáson keresztül lesz lehetséges, hogy a zsidók végül megtörjenek, hogy alárendelhessék magukat Jézus Krisztusnak, mint Megváltójuknak.

Végül Isten haragja fog kiöntetni, és mikor a nyomorúság második fele véget ér, Jézus el fog jönni a földre mint bíró, és elkezdi ezeréves uralkodását.

Mi most a végső idők utolsó napjait számláljuk. Vigyázzatok és imádkozzatok! Nem tudhatod pontosan, mikor jön el a Vőlegény (lásd Mt 25, 1-13). De mivel az éjszaka vége erősen közeleg, a Vőlegény eljövetele bizonyára nagyon hamar meglesz! Álljatok készen a Bárány menyegzőjén való részvételre!

Amikor maga az Úr eljön a mennyből hangos riadóval, arkangyal szavával és Isten trombitáinak harsogásával, el fogunk változni és együtt azokkal, akik Krisztusban meghaltak és elsőként feltámadtak felvétetünk, hogy a levegőben találkozzunk az Úrral (1Tesz, 4, 16-17)1 Gondoskodj róla, hogy legyen olaj a lámpásodban!