2017. március 16., csütörtök

John Bevere: Az örökkévalóság vezéreljen 7.

Affabel földjének nyugati részén terül el a Külső Vadon, amely körülbelül száz kilométerre terjed a Nagy Adonga folyóig. Az Adongán átkelve a királyság egy teljesen más területén találod magadat, melyet Endelnek hívnak. Affabel polgárainak gyermekét születésükkor azonnal Endel tartományába hozzák. Még a születésük utáni első hét előtt a királyi dajkák gondos kezére bízzák őket. Amikor ezek a fiatal kispolgárok – Endeliták - öt évesek lesznek, az Endeliták Iskolájába viszik őket, ahol egy tíz éves időszakra kapnak oktatást. Itt Affabel útjairól és a nagy Jalyn Királyról tanulnak.

Csak a királyi dajkáknak és tanítóknak van lehetőségük a Jalynnel való személyes találkozásra. Úgy minden ötödik évben titokban meglátogatja Endelt, hogy megossza szívét az iskolával és a gyerekekkel. Soha senkinek nem adta tudtul jelenlétét, de még így is, az ő jósága Endel minden területén nyilvánvaló volt.

Az iskolában eltöltött tíz év előkészítette a tanulókat az előttük álló életre. Tizenötödik életkorukban egy rövid időszakra, minden amit addig tanultak, alkalmazniuk kellett. Ebben az időtartamban egy bizonyos összegű vagyont és felelősséget bíztak rájuk. Ahogy életüket és erőforrásaikat igazgatták, meghatározta hátralevő életüket, ami az ő világukba százötven esztendőt jelentett. Habár a próba ideje pontosan öt év volt, a tanulók ennek az időtartamnak nem voltak tudatában. Egyedül annyit mondtak nekik, hogy nem lesz több tíz évnél. Az idő végeztével mindannyiuknak számot kellett adniuk az életükben hozott döntéseikről a király előtt.

A próbának ez ideje meghatározta a tanulók hűségét. Azokat, akik Jalyen rendeleteit mind szavaikkal mind cselekedeteikkel követték, a vezetőség elismerte. Ők bebocsátást nyertek Affabel lakossága közé. Választásuk ilyenformán bizton megjutalmaztatott.

Ha azonban a tanulók lázadtak és a próba ideje alatt csak önmaguknak éltek, Lone földjére száműzték őket. Lone a sűrű sötétség sivatagos helye volt, ahol a magány és a reménytelenség uralkodott. Itt a lázadók gyötrelmeket szenvedtek el és életük végéig be voltak börtönözve.

Az első számkivetett Dagon volt ezen a pusztaságon, aki Lone sötét uralkodójává vált. Habár sok évvel ezelőtt Jalyen ellen lázadt, befolyása sokáig megmaradt Endel földjén. Endel lakosai, akik elismerték Jalyn vezetését, kitörtek Dagon sötét ereje alól, azonban azok, akik megtagadták a Jalynnek való szolgálatot, ennek a bukott uralkodónak a befolyása alatt maradtak.

Hogy minden további sötétség el legyen választva a királyságtól, Jalyn Király kénytelen volt rendeletet hozni, hogy megvédje Affabel integritását és társadalmi infrastruktúráját. Azok, akik Dagon útját követték és megtagadták szavaikkal és cselekedeteikkel Jalynt, mint királyt, örökre száműzték őket Lone földjére.

Itt kezdődik a mi történetünk. Endel öt tanulójának életét fogjuk követni. Neveik: Függetlenség, Megtévesztettség, Tiszta Szívűség, Önzőség és Jótékonyság.

Függetlenség folyamatosan megkérdőjelezi Affabel létezését. Nem igazán tud hinni abban, akit Jalynnek hívnak, akit ő soha nem ismert vagy látott és aki nemcsak az őiránta való hűségét követeli meg, de „szabályok listájának” szigorú betartását is. Az a gyanúja, hogy ez egyfajta rendszer, ami őt és másokat is a tanárok ellenőrzése alatt akarja tartani. Megvetéssel utasítja vissza az órákon való részvételt és a királyság képéről való tanulást.

Függetlenség nevetségesnek tart másokat az ő ostoba hitükért. Ő Jalyn király törvényeitől függetlenül szándékozik élni. Az egyetlen kivétel az volna, ha a király rendeletei az ő céljait szolgálnák. Azokhoz akkor ragaszkodna, de csak azért, mert ez az ő elképzelése. Nincs lelkiismeret furdalása amiatt, hogy tudatja másokkal, hogy ő nem rendeli alá az életét más akaratának.

Megtévesztettség nem kérdőjelezi meg Affabel létezését. Ő hisz Jalyn királyban és gyönyörködik az ígéretekben. Mind mentálisan mind szavaiban egyetért az iskola tanításával és rendelkezéseivel, mégis életstílusának nagy része ellentétes ezekkel a tanításokkal. Ünnepli hűségét a királynak és tanításainak, az elbűvölő iskolai feladatokban részt vesz, de ha ezeknek nem látja előnyét, kilátásai rögtön megváltoznak. Életstílusa ellentétes Jalyn igaz követőivel szemben és erős személyiséget követel meg, mellyel finoman vonz magához másokat az ő útjára. A próba és az ítélet ideje alatt igazából soha nem hagy fel a fontolgatással.

Megtévesztés együtt jár Függetlenséggel, még ha nézeteltérésük is van Jalyn létezésének kérdésében. Megtévesztés vicces, és mivel hasonló az érdeklődési körük, Függetlenség kedveli társaságát.

Tiszta Szívűség a leglelkesebb minden tanítvány közül. Gyakran szólal fel az osztályban és folyamatosan a legjobb jegyeket kapja. Nagyon aktív és rendszeresen kezdeményez tanórán kívüli tevékenységeket, hogy a tanulók közösségre való befolyását népszerűsítse. Azok, akik a tanulókat értékelik azt mondják, ő a legszenvedélyesebb Jalyn ügyéért.

Önzőség szintén hisz Jalyn tanításaiban. Nem kételkedik Affabel létezésében és ennek hangot is ad. Hiszi, hogy Jalyn csodálatos vezető és olyan bíró, aki kegyes lesz mindazokhoz, akik hűséget vallottak neki. Ő csak Jalyn bizonyos tanításaira és karakterére fókuszál és elfelejti, hogy ő igazságos és szent vezető, csakúgy mint szerető és kegyelmes. Így Önzőség egy eltorzult képet alakított ki Jalynről, hogy ki is ő valójában. Hiszi, hogy Megtévesztettség, Tiszta Szívűség és Jótékonyság Jalyn dicsőséges királyságának részesei lesznek, habár aggódik Függetlenség puszta ellenállása miatt.

Önzőség hiszi, hogy akik szavaikkal elismerik Jalynt és olyan életet élnek, ami semmilyen nagyobb törvényt nem szeg meg, bejutnak Affabelbe. Azonban összhangban a nevével nagyrészt magával törődő és a jó cselekedetei is a személyes haszonszerzés céljából motiváltak. Időnként együtt érző, de ha jön egy lökés csak a saját érdekeit keresi.

Az utolsó fiatal hölgy Jótékonyság, akinek szíve engedelmeskedik Jalyn Király törvényeinek. Nemcsak az elveit tanulta meg, hanem a rendeletek mögött levő szívet is kutatja a megismerésre. Sok időt tölt el Jalyn akaratának a megismerésére és megértésére. Ez tanulmányok hosszú óráját jelenti, valamint Endel közösségének és az iskolának való önkéntességet. Tudja, ha betölti a tizenötödik életévét egy rövid időre szolgálhatja a nagy király akaratát. Teljes életét Jalyn dicsőségére szánja és semminek nem enged teret ami elsődleges célja útjába állhat.

Jótékonyság szereti Jalynt és vágyódik arra a napra, hogy megismerje őt. Buzgón engedelmeskedik neki és gyakran beszél másokkal jóságáról. Ezért gyakran kinevetik és elkülönülnek tőle. Habár gyakran szenved Jalyn törvénye iránti rendíthetetlen hűsége miatt, semmi sem rettenti el a királyhoz való hűséges voltát.

Fordította: Diana En Arnoud Jan