2015. augusztus 11., kedd

Philip Yancey és Tim Stafford - A szelíd és halk szavú prófétára hallgat a nép

Haggeus 1,5 "Azért így szól a Seregek Ura: „Gondoljátok meg, mi történik veletek!”

Az a kitörő lelkesedés, amellyel a hosszú babiloni száműzetésből visszatérők első csoportja Jeruzsálembe érkezett, nem tart sokáig. Hamar feltámad az Izraellel szomszédos népek ellenállása, akik nem nézik jó szemmel a régi ellenség újjáéledését. A templom helyreállítása különösen is riadalmat kelt bennük, hiszen hallottak már történeteket Izrael Istenének csodálatos hatalmáról. A makacs ellenállással szembesülve a zsidók lelkesedése alábbhagy, pontosabban más irányba fordul. A templom újjáépítési munkái leállnak. A zsidók inkább azon kezdenek munkálkodni, hogy egykori jólétüket visszanyerjék. Haggeus próféta csaknem húsz évvel a hazatérők első csoportjának megérkezése után jelenik meg Jeruzsálemben, hogy szembeszálljon a növekvő apátiával és zűrzavarral. A szelíd és halk szavú próféta higgadtan teszi fel szívbemarkoló kérdéseit: „Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever?” (1,4).

Fontossági sorrend

Haggeus próféta arra kéri a hazatelepülőket, hogy vizsgálják felül fontossági sorrendjüket. Jézus szavai jól kifejezik Haggeus üzenetének lényegét: „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Máté 6,31.33).
Különös módon, Haggeus szavai azonnali hatást váltanak ki hallgatóiból. Húsz év után újra hozzálátnak a templom újjáépítéséhez. Isten szigora is azonnal megenyhül. „Én veletek vagyok” – mondja nekik. Haggeusnak, az utolsó próféták egyikének munkássága arról tanúskodik, hogy Isten leghőbb vágya, hogy irgalommal fordulhasson népéhez.