2015. augusztus 6., csütörtök

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 6.

2:1. „Az efezusi gyülekezet angyalának ezt írd: Ezt üzeni az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, és aki a hét arany olajmécs-tartó között jár.

A levél írásának idején, Efézus Kis Ázsia egyik tengeri kikötőjével rendel­kező városa volt. Itt állt a nagy Artemisz-templom, az ókori világ hét csodájának egyike. Pál kb. Kr. u. 53-ban járt Efézusban, ami nagyjából 43 évvel a Jelenések könyvében szereplő levél megírása előtt történt. Pál néhány évig Efézusban maradt, és olyan eredményesen hirdette az evangéliumot, hogy „mindazok akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók mind a görögök” (ApCsel 19:10). Ezt a nagy várost teljesen felkavarta Pál üzenete (ApCsel 19:11-41), és az lett az eredménye, hogy az ötvösök zavargást szítottak, mert veszélyben érezték az Artemisz-kegytárgyak árusításából származó bevételüket. 

Emiatt a gyülekezetnek hosszú története volt, és a környék legjelentősebb gyülekezete lett. A gyülekezet pásztorát vagy hírnökét az Úr a gyülekezet angyalaként (angelos) szólítja meg. A Biblia ezt a szót elsősorban mennyei angya­lokra használja. E mellett emberi hírnökökre is utal vele a Szentírás (lásd. Mt 11:10; Mk 1:2; Lk 7:24, 27; 9:52).

A Messiás jobb kezében fogja a hét csillagot és a hét arany gyertyatartó között jár. A „csillagok” a hét gyülekezet angyalai vagy hírnökei, a „gyertyatartók” pedig maguk a gyülekezetek (1:20. A jobb kezemben levő hét csillag és a hét arany olajmécs-tartó titka pedig ez: a hét csillag a hét helyi gyülekezet angyala, a hét olajmécs-tartó pedig maga a hét helyi gyülekezet).

2:2-3. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket.
Tudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg.

A Messiás dicséretben részesíti az efézusi gyülekezet tagjait: "tudok... fáradozásodról és állhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat." Ez a gyülekezet felismerte a hamis apostolokat. (Az első négy gyülekezet mindegyikében voltak hamis tanítók) Ráadásul a Messiás folytatja a dicséretet: "terhet viseltél... és nem fáradtál meg Isten szolgálatában." Gyakorlatilag ez a gyülekezet több mint 40 éven át folytatta Istennek végzett hűséges szolgálatát.

2:4. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.

Annak ellenére, hogy az efézusi gyülekezet sok területen dicséretet kapott, alapos feddésben is részesült: "De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet." A görög nyelvben a szavak sorrendje hangsúlyos. Ez a tagmondat így is fordítható: „elhagytad első szeretetedet.” Krisztus az agapén szót használja, amely azt a mély szeretetet jelzi, amivel Isten fordul az emberek felé. Ez a feddés ellentétben áll azzal, amit Pál az efézusiaknak 35 évvel korábban írt, mármint, hogy szüntelen hálát ad értük a Messiásba vetett hitükért és minden szent iránti szeretetükért (agapén, Ef 1:15-16. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban;). Az efézusi keresztények legnagyobb része ekkor már második generációs hívő volt, és bár megtartották az élet és a tanítás tisztaságát, valamint sokat szolgáltak, mégis híjával voltak az Úr iránti mély odaadásnak. Mennyire szük­sége van Isten mai népének is ugyanerre a figyelmeztetésre! A tiszta tanítás és a szolgálat nem elég. Jézus Krisztus a hívők szívét szeretné felmelegíteni, nem csak a kezüket és a fejüket.