2015. augusztus 7., péntek

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 11.

„ Minden bizonnyal hallani akarom!” sóhajtotta. „ Bill szóltál már úgy nyelveken, ahogy a Szent Szellem azt kijelentette neked?” kérdeztem „ Nem, - válaszolta - de olvastam erről a Bibliában és azt látom, hogy te igen.” „ Én nemcsak nyelveken szólok - mondtam neki -, hanem imádkozom azért is, hogy Isten megmagyarázza azt. Ezt mondja Pál apostol az 1 Korintus 14:13-ban: "Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza." Nem azt mondom, hogy Pál szükségesnek gondolja, hogy minden egyes alkalommal, amikor nyelveken imádkozunk vagy dicsőítünk, azt mindig imádkozásnak kell követni, hogy képessé tegyen minket annak megmagyarázására. De ha megragadjuk azt, amit Pál apostol mond, a nyelveken szólás nemcsak oktat (vagy erősíti a szellemünk, vagy a belső emberünk) hanem vezet bennünket. Kérjük Istent, hogy válaszoljon nekünk: vagy a saját nyelvünkön szólva, elmondva azt, amit MONDTUNK Neki nyelveken, vagy elmondva a VÁLASZÁT, arra amit mondtunk Neki nyelveken.

„A lényeg, amit Isten mond, ha nyelveken imádkozunk, akkor imádkozzunk azért, hogy Isten megmagyarázza nekünk, amit mondtunk vagy az Ő válaszát arra, amit mondtunk. Amikor nyelveken imádkozunk, szabályoznunk kell a szellemünket, hogy megkérje Istent, válaszoljon nekünk magyarázaton keresztül. Azt tudnod kell, hogy a magyarázás nem fordítás, Isten nem fordítja le, amit mondtunk Neki nyelveken, vagy az Ő arra adott válaszát. Ő tolmácsolja a jelentését annak, amit valóban hallanunk és tudnunk kell.” 

Bill ezt mondta „Ha betöltekeznék Szent Szellemmel és elkezdeném a nyelveken szólás gyakorlatát, akkor azt mondod, hogy elvárhatom Istentől a magyarázatot minden alkalommal?” „Nem, nem tudom, hogy meg fogja-e adni a választ magyarázattal minden alkalommal. Azt tudom, hogy ritkán imádkozom nyelveken úgy, hogy nem kérem annak magyarázatát. Néha áldásba kerülök önmagában a nyelveken szólás által és azzal, hogy hagyom, kifejtse hatását a szellememre. Mégis, hiszem, hogy Isten kéri, imádkozzunk magyarázatáért, hogy halljuk ahogy válaszol az elménknek.” 

„Oral, ez elég mély víz nekem, de talán kezdem érteni. Azt mondod, ha nyelveken imádkozom, így beszélve Istennel és azután imádkozom magyarázatért, akkor Ő ténylegesen beszélni fog hozzám – és hallhatom ahogy beszél hozzám?” „ Éppen ezt mondom. A magyarázás nem az egyetlen módja, ahogy Isten szól hozzád. Szól az Igéjén keresztül, a hirdetett Ige hallása által, közvetlenül a szellemedhez szólva, még hallhatóan is bizonyos alkalmakkor és más módokon is. Mégis Isten szuverén, ami azt jelenti, hogy megtehet bármit, amit akar. Hitem szerint a Hozzá való nyelveken szólás és válaszának magyarázata, minden egyes Szent Szellemmel betöltött hívőnek rendelkezésére áll.  Természetesen, amit hallunk a magyarázatban annak harmóniában kell lennie Isten Igéjével.” 

„Oral a magyarázat, hogy jön? Hogy tudom, hogy ez Isten magyarázata a számomra, hogy valóban Isten beszél hozzám és nem csak elképzelem?” 
„ Személyes és mások tapasztalata alapján akiket ismerek, csináld így: amikor abbahagyom a nyelveken való imádkozást - néhány másodpercig vagy percig - imádkozom magyarázatért. Pontosan úgy kérem Istent, ahogy Pál apostol mondta az 1 Korinthus 14:13-ban. Azután megállok, elhallgatok és figyelek. Várok Istenre, hogy beszéljen az értelmemhez, hogy megadja az értelmét a nyelveknek, amire Pál azt mondja, hogy ’egy titok’ ( 1 Korinthus 14.2) . Nem értek egy szót sem abból amit nyelveken szólok, ez elkerüli az értelmemet és Istenhez megy közvetlenül. Ezért, amikor kérem a magyarázatot, azt kérem Istentől, hogy fejtse meg a titkot, nyissa meg az értelmem előtt.

Fordította: Nagy Andrea