2015. augusztus 11., kedd

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - A kegyelem ereje 6.

Csatlakozz!

Szeretett testvéreim, ha frusztrált, összezavarodott keresztényeknek érzitek magatokat, nem vagytok csatlakoztatva az energiaforráshoz. Ha jó a csatlakozás, ha belül béke van, tudnod kell, hogy ez nem a te érdemed, hanem a Szent Szellem hatalmának és erejének köszönhető.

Valahányszor kezdem frusztráltnak érezni magam, hallom az Úr figyelmeztetését a szívemben: „Joyce, már megint kezded” Mit is csinálok? Megpróbálok olyan dolgokat véghezvinni, amikre csak Ő képes. Azt akarom, hogy a dolgok saját erőfeszítésem által jöjjenek létre – mindeközben frusztrált leszek és összezavarodok. Emberi erővel próbálom a hegyet elmozdítani és azt mondogatom: „Kegyelem, kegyelem a hegynek”

A frusztráció nem isteni örökségünk része, mint ahogyan az összevisszaság sem. A példában említett ventillátorhoz hasonlóan sosem leszünk képesek elvégezni semmit, ha nem kapcsolódunk az isteni energiaforráshoz. Hogyan maradhatunk csatlakoztatva? Istennel való személyes kapcsolatunkon keresztül – ehhez pedig időre van szükség.

Lényegtelen, hány alapelvet, szabályt tanultunk meg, nem arathatunk tartós győzelmet keresztény életünkben, ha nem töltünk elegendő időt az Úr közelségében. A győzelem nem a módszerekben rejlik: Istenben van. Ha győztesként akarunk élni, túl kell látnunk a problémáinkon, és a nehézségek közepette is meg kell találnunk Istent.

Mennyei Atyánk tisztában van azzal, hogy a Szent Szellem állandó jelenléte és hatalma nélkül mi nem vagyunk képesek kezelni azokat a problémákat, amelyekkel nap mint nap szembe kell néznünk.

Egyikünk sem képes arra, hogy ugyanúgy éljünk, mint egy másik embertársunk (csupán azért, mert azt szeretnénk), mivel mindannyian mások vagyunk. Más az elhívásunk, mások az ajándékaink, más a személyiségünk, más az életstílusunk. Közösségben kell lennünk asz Úrral, hagynunk kell, hogy irányítson és vezessen minket, minden élethelyzetben megmondja, mit kell tennünk.

Istennek személyre szabott terve van valamennyiünk számára, egy olyan terv, ami győzelemre vezet bennünket. Ezért nem tekinthetők az alapelvek, módszerek, szabályok végleges megoldásnak, mivel alkalmazásuk teljesen kizárja az egyéni különbségeket. Általános vezérfonalként hasznosak lehetnek az egyén számára, azonban soha nem helyettesítik az élő Istennel való személyes kapcsolatot.

Fordította: Berényi Irén