2012. május 21., hétfő

KennethHagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 3.


Pontosan így gyógyult meg béna testem és deformálódott szívem is. Megértet­tem az igazságot, és megvallottam, hogy meggyógyultam. Megvallottam, mi­előtt még kézzelfoghatóan megtörtént volna. Mikor kimondtam, hogy a szívem jól van, még ágyban voltam, és abban a percben, ahogy megvallottam, az ör­dög megtámadott. De hála Istennek, akkor már ismertetem ezt a törvényt. Az ördög azt mondta, nem gyógyultam meg, hiszen még ágyban vagyok és a szí­vem is rosszul ver, de én azt feleltem erre, hogy nem azért gyógyultam meg, mert láthatóan vagy érezhetően egészséges vagyok, hanem azért, mert hiszem. Hit által van meg az egészségem. Ha én hazudok, akkor Jézus is hazudik. És tíz perc múlva már kinn voltam az ágyból; a lábamon álltam. Az ördög meg­próbált hazugnak nevezni, de mi tudjuk, hogy az Ige igaz.
Szánkkal valljuk meg az üdvösséget is. Már azelőtt megvalljuk, hogy megté­rünk; mielőtt Isten a szellemünkbe költözne és újjáteremtene. Amikor újjászü-lettél, bizonyságod lett a szívedben. De a megvallást akkor tetted, amikor még nem volt meg ez a bizonyságod. A megvallás viszont létrehozta szívedben azt, amit megvallottal, és Isten működni kezdett a szellemedben és újjáteremtett.
Néhány évvel ezelőtt tartottam egy összejövetelt Texasban. Egy éjszaka, ahogy imádkoztunk a betegekért és azokért, akik Szent Szellemet akartak ven­ni, sorra került egy rendkívül előkelő külsejű hölgy is. Azt mondta, azért jött, hogy vegyen Szent Szellemet. Szerette volna, ha kézrátétellel imádkozom érte, de azt is mondta, hogy még meg is kellene térnie, mert nem biztos abban, hogy van-e üdvössége, és szüksége van gyógyulásra is. Szent Szellemért jött, de még két dologra volt szüksége.
Elimádkoztam vele egy imát: „Mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus Nevében jövök Hozzád. Te azt mondtad az Igédben, hogy aki hozzád jön, azt semmi­képpen ki nem veted, és azt mondtad, aki az Úr Nevét segítségül hívja, üdvös­séget nyer. Én most segítségül hívom ezt a Nevet, és kérlek Téged, hogy ments meg, adj üdvösséget. Azt mondtad, ha megvallom a számmal, hogy Jézus az Úr, és hiszem a szívemben, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üd­vözülök. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, meghalt az én bűneimért és feltámadt a halálból az én megigazulásomért, és számmal megvallom Őt meg­váltómnak, és megvallom azt is, hogy üdvösségem van.” Amikor befejezte ezt az imát, elmondta, hogy valami történt a szívében. Megmagyaráztam neki, hogy megvallotta Jézust Úrnak, ezért örök életet nyert.
Tehát megvallotta, hogy neki ez megvan, és azután vette a Szent Szellemet és a gyógyulást is. Mind a hármat tíz perc alatt vette át. A megvallás még azelőtt megtörténik, mielőtt Isten cselekedne a szellemünkben és újjáteremtené azt. Abban a percben, ahogy elismered Jézus Krisztust Uradnak, örök életed van. Megvallom, hogy van üdvösségem, mielőtt Isten még cselekszik és újjáteremt. Ugyanez a törvény érvényes, amikor a Szent Szellem vételéről van szó. Hi­szem, megvallom és azután megkapom.
Amikor először találkoztam teljes evangéliumi hívőkkel, észrevettem, hogy többet tudok a hitről, mint ők. Ők többet tudtak a Szent Szellemről és a szel­lemi ajándékokról, én viszont többet tudtam a hitről. Sajnálatos hibát követünk el, ha azt gondoljuk, mi már semmit nem tanulhatunk másoktól.