2012. május 29., kedd

Kenneth Hagin - Bibliai hit - A megvallás meghozza a birtoklást 4.


Elmentem egy teljes evangéliumi pásztorhoz, hogy vegyem a Szent Szellemet. A pásztor azt mondta, hogy inkább az aznapi, esti istentiszteleten keressem őt fel. De én azt feleltem, hogy nekem biztosan nem tart majd hosszú ideig, hogy betöltekezzem. Megmagyarázta, hogy vannak bizonyos törvények, amelyek­nek ha engedelmeskedem, az meghozza az eredményt, ha pedig nem, akkor hi­ába várok. Törvények szabályozzák az elektromosság működését is; és ezeket sem hagyhatom figyelmen kívül. Ugyanígy van ez a szellemi területen is. Én valóban nem fordítottam nagy figyelmet ezekre a dolgokra. Hallottam róluk, de nem figyeltem rájuk. Letérdeltem egy nagy karosszék mellett a nappaliban, felemeltem a kezem és azt mondtam: „Mennyei Atyám, eljöttem ide, hogy ve­gyem a Szent Szellemet. A Te Igéd, az Apostolok cselekedetei 2,38 szerint a Szent Szellem ajándék: 'Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak Nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Szel­lem ajándékát.' A 39. vers azt mondja: 'Mert néktek lett az ígéret és a ti gyer­mekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magá­nak az Úr, a mi Istenünk.' Ebben tehát én is benne vagyok. Tudom, hogy a Szent Szellem éppen úgy ajándék, mint az örök élet. Elfogadtam már az Úr Jé­zus Krisztust és a gyógyulást hit által, most pedig veszem a Szent Szellemet hit által. Köszönöm, hogy most betöltesz Szent Szellemmel, és hogy Ő belém köl­tözött.” Azután azt mondtam: „A Te Igéd azt mondja az Apostolok cselekede­tei 2,4-ben: 'és megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.'.”
Szeretném ha észrevennétek, hogy az apostolok csak azután kezdtek el nyel­veken szólni, miután beteltek Szent Szellemmel. Sok nehézséget okoz ez ma az embereknek. Nem hiszik, hogy a Szent Szellem bennük van, csak ha már el­kezdenek nyelveken szólni. Pedig először hinned kell, azután meg kell valla­nod, végül engedd, hogy az Ige gondoskodjon magáról. Néha butaságokat is hallok: valaki azt mondta, hogy a Szent szellem „beszélteti” az embert. De a Biblia soha nem állítja, hogy a Szent Szellem valaha, valakivel is „csináltatott” valamit. A démonok „csináltatnak” az emberekkel dolgokat; a Szent Szellem vezet és tanít. Az Apostolok cselekedetei 2,4 kijelenti, hogy a Szellem adott nékik szólást.
Egy dolog, hogy veszünk valamit, amit valaki ad nekünk, és egészen más, ha rá vagyunk kényszerítve, hogy az akaratunk ellenére cselekedjünk.
Kilencévesen anyai nagyszüleimhez költöztem. Nagynéném még otthon élt. Az volt a szokása, hogyha szüksége volt valamilyen gyógyszerre, akkor nekem is adott. Amit ő bevett, azt nekem is be kellett vennem. Azok közé az emberek közé tartozott, akik azt hiszik, minden este be kell venniük egy nyugtatót, tehát ilyenkor nekem is be kellett vennem. Biztosítalak benneteket, hogy magamtól soha nem vettem volna be. Ő vetette be velem. Bár ez talán egy kicsit kegyet­len illusztráció, de úgy gondolom, sikerül megértetnie a lényeget.
Az Apostolok cselekedeteiben azt mondja az Ige, hogy ők vették, elfogadták a Szent Szellemet. Nem kényszer alatt cselekedtek; senki sem erőltette rájuk. A Szent Szellem ajándék. Először elfogadod, azután megvailod és végül nyel­veken szólsz.
Én megvallottam, hogy a Szent Szellem bennem van és azt mondtam, várom, hogy késztetést adjon a nyelveken való szólásra. Megígértem, hogy azt fogom szólni, amit Ő ad nekem. Ekkor lenn, a bensőmben keletkeztek bizonyos sza­vak. Idegen szavak voltak, és nem tudtam, jelentenek-e valamit. Úgy tűnt, mintha kavarognának bennem és feljönnének, amíg a torkomhoz nem érnek. Egy-két percig szinte fuldokoltam, de végül elkezdtem kimondani őket. Kikap­csoltam az elmémet, és egyszerűen elkezdtem beszélni. Három dalt énekeltem el ezen az új nyelven. Úgy mentem le a gyülekezetbe, hogy végig nyelveken szóltam.