2012. május 20., vasárnap

Jack Hayford - A szív becsületessége 3.

Hogyan tudom fenntartani a becsületességet?

Szeretném, ha most egy kicsit túlnéznénk a szövegen. Ugyanis a szöveg egyedül az alapelv felé indít el bennünket. Ezt mutatja meg nekünk. Ha én nem értem, akkor Isten odajön és kijavít, ahogy Abimélekkel is tette. Ha értem, de akkor is a saját utamon járok és nem törődök vele, akkor Isten nem fog odajönni és nem fog kijavítani! Mi a kulcs? Az, hogy abban a pillanatban reagáljak az Úrra, amikor Ő foglalkozik velem, és le akarja rendezni ezt a dolgot, azzal kapcsolatban, amit korábban nem értettem, vagy rosszul csináltam. 

Van egy csodálatos példa erre a Szentírásban. Ez a szív becsületességét újra közvetlenül megemlíti. Lapozzatok velem a 25. zsoltárhoz. Ebben az Igerészben kezdtem el valami nagyon gazdag dolgot felfedezni a saját ismeretem, megértésem részére is.

Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.
Ártatlanság (angolban: becsületesség) és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. (Zsolt 25:20-21)


Dávid beszél itt. Szeretném elmondani nektek, hogy jutottam el ehhez az Igéhez, és hogyan kezdte el ez az alapelv megváltoztatni az életemet. Egy konferenciára utaztam éppen autóval. Az Úr suttogott hozzám. Azt mondta nekem, hogy szólj ezeknek az embereknek a becsületességről. Nem terveztem, hogy ezzel a témával foglalkozzak. Hála Istennek velem volt néhány könyvem az autóban. Elkezdtem megnézni az összes helyet a Bibliában, ahol előfordult ez a szó. A leglelkesítőbb felfedezés az az, hogy felfedeztem a becsületességnek fordított szó hátterét. A héber szó a tóm (תֹּם: - tóm: 1) teljesség, 2) ártatlanság, tökéletesség, 3) szerencse, boldogság, prosperitás. Az egész szó mögött az rejlik, hogy valami teljes vagy egész. Mindig azt gondoltam, hogy a becsületesség tisztességet jelent. Valóban ezt is jelenti, mert a tisztesség, őszinteség az egész igazságot jelenti. Azt hittem, hogy a becsületesség azt jelenti, hogy valaki hűségesen kezeli a pénzügyeit. Valóban, ezt is jelenti. A becsületesség teljes felfedettséget is jelent, hogy nem titkolok semmit. Más szavakkal minden nyitott, és kint van mindenki előtt, hogy láthassa. Az arcom, az arckifejezésem nyitott emberek és Isten előtt. A becsületességnek éppen ezért, a teljességhez, az egészséghez van köze. 

Hadd menjek még tovább. Minden nyelvben van valamilyen kifejezés, valamilyen szó az egész számokra. Más szavakkal nem valami tört számok, hanem egész számok. Tehát egy, kettő, három. Tehát nem ½, 1/3 vagy ¼. A becsületességnek nincs semmi köze a törtséghez. Hadd mondjak egy példát. Amikor gyerek voltam, akkor az édesanyám leküldött a boltba, hogy vegyek húst, hogy azt majd bele tudja tenni a szendvicsembe, amit majd elviszek az iskolába. Odamentem a henteshez, és rámutattam, hogy abból a húsból kérek ennyit és ennyit. Fogott egy nagydarab húst, odavitte egy géphez, elkezdte felszeletelni a húst. Néhány hentesnek volt ilyen gépe, amelyik szeletelt. Mások fogtak egy kést, és nagyon vékony szeleteket vágtak le. Tehát az történt, hogy csökkentették ezzel az egész húsdarabnak a nagyságát. Egyszerre csak egy kis szeletet vágtak le. Ha csak egy szeletet vágtál le, és visszatetted a húsdarabot a helyére a pultba, akkor szinte senki nem vette volna észre, hogy kisebb valamivel is. Ha egy órával később kivetted, és még egy szeletet levágtál, akkor nem látszódott volna kisebbnek. Ha sok idő telik el aközött, hogy levágsz mindig egy-egy szeletet, akkor szinte észrevehetetlen a csökkenés. De ha összeszámolod, tehát sokáig vársz, megnézed azt, hogy hány szelet lett összesen levágva, ha összegyűjtöd azokat, akkor észre lehet venni, hogy egy hatalmas darab már. 

A becsületességnek az elképzelése, a szív teljességéhez, egészéhez van közel, azzal van kapcsolatban. A becsületesség azt jelenti, hogy én elutasítok valamit az én részemről. Úgy döntök, hogy visszautasítom, hogy akár csak egy szeletet is levágjanak az én szívem egészéből. Két okból is: 
- Először is nem akarom, hogy bármivel is csökkenjen az én szívemnek a teljessége Isten felé. 
- Másodsorban pedig: ha megengedem, hogy egy szeletet levágjanak, akkor nagyon könnyen becsaphatom magam, hogy semmi sem történt. Úgy tűnik, hogy semmi sem történt, nem lehet észrevenni, hogy egy szeletet levettek kívülről. Egy nappal vagy egy héttel később, a szívem újra megtévesztés alá kerülhet. Ha megengedtem a megtévesztést egy héttel korábban, akkor ezen a héten már közönyös leszek a megtévesztéssel kapcsolatban. Újra becsapom magam. Ahogy múlik az idő, el fogom veszíteni a szívem teljességét Isten előtt.