2012. május 10., csütörtök

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Az Isten szerinti hit 4.


Az emberek azt állítják, beszédüket értelem irányítja. Ez nem baj, ha Krisztus értelme lakozik bennük. Bennünk, hívőkben, Krisztus értelme kell, hogy la­kozzék. De ha a gondolkodásodat a kétség uralja, akkor bizony az ördög értel­me lakozik benned, és ha érzéseidet a félelem uralja, akkor azt is az ördög ural­ja-
Soha ne beszélj kudarcokról! A vereség és a kudarc nem tartozik Isten gyer­mekeinek az örökségéhez! Isten soha nem teremtett félresikerült dolgot, és Ő új teremtéssé tett bennünket! Mi nem a test akaratából születtünk, nem embe­rek akaratából, minket Ő Jézus Krisztusban teremtett! A félresikerült dolgokat emberek csinálják rossz hittel és rossz gondolkodásmóddal. Az 1 János 4,4 azt mondja: „...nagyobb az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.” Ta­nuld meg, hogy a nagyobban bízz, Abban, Aki benned van. Ő, Aki benned van, hatalmasabb, mint bármi ezen a világon. Isten szavakkal teremtette a vi­lágmindenséget. A hittel megtöltött szavaknál nincs nagyobb erő ezen az egész világon!
Valakitől hallottam, hogy a legtöbb ember az ördög ellentámadásakor vesztet­te el a gyógyulását. Velem is majdnem ez történt. Az emberek kérdezgették, jobban van-e a szívem, és én azt válaszoltam, hogy nincs. Egy idő után kezd­tem is rosszabbul érezni magam. Feküdtem az ágyon, és megvizsgáltam, miért hanyatlik az állapotom. Ezután elkezdtem azt mondani, hogy jól vagyok, és így is lett. Imádkoztam a gyógyulásért, mert kívántam. Hittem a szívemben és megvallottam az ajkaimmal. Azt mondtam az embereknek, hogy jól vagyok. Erre furcsán néztek rám. De mivel jó megvallást tettem, azt láttam, hogy a tü­neteim csökkentek, végül elhagytak. Megkérdezték, hogy elvigyenek-e autó­val, de elutasítottam: Nem, inkább egy kicsit sétálok. Mindenkinek megvallot­tam, hogy jól vagyok. Sokan hirdetik, hogy a gyógyulás nem a napjainkban élő emberek számára adatik, de erre azt tudom mondani, hogy tanításuk az ördög­től van, és a Biblia azt mondja, hogy az ördög hazug.
A betegség, a probléma legyőzésének kulcsa a szív hite és a száj megvallása. Tudtam, hogy nekem megvan a szükséges hitem, mert egy bizonyos mérték az Isten szerinti hitből már elegendő. Szánk milliomossá vagy koldussá tehet min­ket. Ajkaid téged győztessé vagy fogollyá tehetnek. A vérfolyásos asszony hit­ből beszélt, és hite győztessé tette őt. Megvallásod betegségben tarthat, de meg tudod tölteni a szavaidat szeretettel is, és az a legkeményebb szívet is megol­vasztja, segít a csüggedőknek és a megtört szívűeknek. Meg tudod tölteni a szavaidat olyan hittel, amely a mennyet is fölkavarja, és meg tudod tölteni őket gyűlölettel és méreggel is. Szavaidat meg tudod tölteni a menny levegőjével, és az kiárad, amikor beszélsz. Hited soha nem fog magasabbra emelkedni, mint a szád beszéde. Jézus azt mondta a vérfolyásos asszonynak, hogy az ő hite tette őt egészségessé.
Gondolatok jöhetnek és mehetnek, de ha te nem vagy hajlandó őket szavakká formálni, akkor meghalnak, mielőtt megszülettek volna. Egy ember megkért, hogy imádkozzam érte, hogy az ördög soha ne súgjon gonosz gondolatokat a fülébe. Ezt magamért is megtenném, ha tehetném. De az ördög területén va­gyunk, testben élünk. Nem tudjuk megakadályozni, hogy az ördög fülünkbe súgja a maga gondolatait. Nem tudod megakadályozni, hogy madarak repülje­nek a fejed fölött, de azt már igen, hogy fészket rakjanak a hajadban. Ugyanígy el tudod utasítani, hogy a gonosz gondolatokat cselekedetekké váltsd. A leg­jobb dolog, amit tehetsz, hogy nevetsz az ördögön, mert hazug.
Vedd fel azt a jó szokást, hogy nagy dolgokat gondolsz ki! Tanuld meg, hogy használd azokat a szavakat, amelyek a szellemedet mozgásba hozzák! A hit megvallásai valóságot teremtenek! A megvalósulás követi a megvallást. A megvallás megelőzi a megvalósulást, a birtoklást.
Két dolog fontos tehát az Isten szerinti hittel kapcsolatban: az első, hogy az ember higyjen a szívében; a második, hogy higyjen a saját szavaiben is. Nem elég valamit csak a szívben hinni. Ahhoz, hogy Isten működjön, munkálkod­jon, hinned kell a saját szavaidban is. Ez a hit kizárólagos törvénye. Mind a kettőben hinned kell. A szónak az ajkaidról kell elhangoznia; ez hatalmat, erőt ad a betegség, a démonok és a körülményeid felett.