2011. január 31., hétfő

Az okkultizmussal kapcsolatos kifejezések 4.

Homeopátia
Betegségek alternatív kezelési módja olyan gyógyszerek kis mennyiségű alkalmazása révén, amelyek egy egészséges személyben a szóban forgó betegség tüneteit okoznák. A gyógyítás elve a gyógymód feltalálója, Samuel Hahnemann megfogalmazása szerint „hasonlót hasonlóval gyógyítani”. A gyógyszert oly mértékben felhígítják, hogy az már nem is tartalmazza a valódi gyógyító anyagot. Inkább hiten alapuló gyógymód, mintsem valódi orvosi kezelés.

Horoszkópok
Táblázatok, amelyek az asztrológiára alapozva előre jelzik az emberek sorsát. A horoszkópokat fontos események kedvező idejének megállapítására is alkalmazzák.

Lószerszámok rézdíszítései és lópatkók
Gonosz szellemek elhárítására használt amulettek, amelyeket jó szerencse reményében szokták az emberek egymásnak adni vagy az ajtó fölé akasztani. A lópatkó vasa állítólag védelmet nyújt a boszorkányság ellen.

Hipnotizmus
Egy személy transz-szerű állapotba juttatásának gyakorlata, amelynek célja a tudattalan megvizsgálása vagy a múlt emlékeinek felidézése. Olyan orvosok is alkalmazzák, akik nincsenek tisztában az általuk igénybe vett szellemi erő természetével.

Vízből történő jóslás
A víz megfigyelésén alapuló jövendölés.

Bálvány
Egy istenség imádatban és csodálatban részesülő képmása. Egy személy vagy egy tárgy, amely eltúlzott, mértéktelen dicséret tárgyává válik.

Ráolvasás
Bizonyos szavak, kifejezések vagy hangok ismétléséből álló mágikus szöveg.

Incubus
Gonosz szellem, amely szexuális erőszakot követ el egy nőn.

Íriszdiagnosztika
A betegségek diagnosztizálásának egyik módja, amelyben a szemet mint kristálygömböt használják. A szem bizonyos részeiben történt változás állítólag a test különböző részeiben megjelenő betegséget jelzi.

Jonathan Livingstone Seagull
Richard Bach által, állítólag egy szellem sugallatára írott könyv, amely a New Age filozófiáján alapszik.

Kabbala
Zsidó misztikus hagyomány, amely a Biblia egyfajta matematikai értelmezésén alapszik. Számos mágikus és okkult gyakorlat a kabbalából származik.

Lebegtetés (Levitáció)
Emberek vagy tárgyak levegőbe emelése természetfeletti erő segítségével.

Szerencsetárgy, szerencsekarkötő
Egyfajta amulett, amelyet olyan emberek viselnek, akik nincsenek tisztában a szerencsetárgy szellemi természetével.

Mágia
Emberek vagy körülmények manipulálása, illetve uralása okkult erők és gonosz szellemek segítségével. Az angolban gyakran más írásmódot alkalmaznak a szórakoztató bűvészmutatványoktól való megkülönböztetés céljából.

Mantra
Egy szó, amelyet a transzcendentális meditáció (vagy a jóga) követői kapnak, hogy ismételgessék azokat vagy meditáljanak fölöttük, bár a jelentését nem ismerik. Azt szolgálja, hogy a személy kapcsolatba kerüljön a szellemi világgal.

Harcművészetek
Különböző küzdő sportok, mint például a karate, a kung-fu, a t’ai chi ch’uan, a judo, a jujitsu és az aikido. Mindezeknek a küzdősportoknak a szellemi gyökere a taoizmusban és a buddhizmusban keresendő. A küzdősportok vallási tartalma a jin és a jang között harmónia megteremtése, illetve a csi erejének szolgálatba állítása, amely hatalmas fizikai teljesítményekre teszi képessé az egyént. Sok küzdősportot űző személy nincs tudatában ezeknek a sportoknak a vallási jelentőségével.