2017. november 16., csütörtök

Németh Sándor - A felsőbbrendű út

A szeretet nem valamilyen érzelem, nem pszichikai dolog, hanem egy természetfeletti lény, személy – maga Isten. A hívőket Isten szeretetére és szeretetével kapcsolatos bibliai igazságok megismerésére a Szent Szellem kiáradása és karizmáinak működése vezeti. Két fontos történelmi tény bizonyítja Isten emberek iránti szeretetét: a Messiás emberré lett és a Názáreti Jézus Krisztus megfeszítése, aki önmagát áldozatul adta, és az emberiség helyett vállalta a bűnbak szerepét. Isten az összes múltban, jelenben és jövőben élő ember bűneit rá helyezte. Ma a világ hanyatlásának egyik fő oka az ateizmuson alapuló humanizmus. Az ember Isten nélkül nem tudja szeretni embertársát. Jézus Krisztus földi pályafutásában bizonyította, hogy az ember teljes szívéből, lelkéből, erejéből képes Istent szeretni.