2017. november 9., csütörtök

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 38.

Ádám bűne a kárhozatba vezetett minket, mivel mind az ő nyomában jártunk. Az ő bukása a mi bukásunk volt és így mind el voltunk veszve, elválasztva Istentől. A kárhoztató ítélet kimondatott és halálba küldött minket. De Jézus által megigazultunk és tisztának találtattunk. Benne nincsen többé kárhoztatásunk. A Róma 8.1 egy másik fordítás szerint: "Nincs halálos ítélet azoknak, aki Krisztus Jézusban vannak."

Igen, a testi természet átok alatt van és általa mi is, de van egy új erő ami bennünk munkálkodik, egy erő amelyet Szellemben való életnek hívnak és a Szellem által halálba adjuk a test bűnös cselekedeteit. "Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak".  Milyen dicsőséges hír ez!

Ha újjászületett hívő vagy, Isten vérrel megmosott gyermeke, nem vagy kárhoztató ítélet alatt. Isten nem azt mondja neked: a pokolba veled, távozz tőlem gonosztevő. Persze, hogy nem. Azt mondja: az enyém vagy, teljesen elfogadlak a Fiam által.

És mi van ha hátat fordítasz Istennek és bűnre adod magad? Még mindig élvezheted ezt a bizalmat? Tanulmányozd figyelmesen az Igét ezzel kapcsolatban és nézd át elejétől végéig. Nem fogsz találni egyetlen igét sem amely istentelen lázadóknak szavatol bármilyen áldást vagy üdvösséget. Egy ilyen sincs. Ehelyett, ahogy már olvastuk, Pál egyértelműen állítja: "Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek." (Róm.8:13) Még az öt pontos kálvinisták is (ez az irányzat az emberi tényezőnek kevés jelentőséget tulajdonít) egyetértenek ezzel. Nincs többé biztosíték az isteni jóindulatról azoknak, akik akarattal elhagyják Istent.

Az árminiánusok (másik irányzat, amely nem függetleníti úgy a kegyelmet az emberi tényezőktől, mint a kálvinizmus ) azt mondják: teljesen és véglegesen elvesztheted az üdvösséged ha elfordulsz az Úrtól. A kálvinisták azt mondják: ha teljesen és véglegesen elfordulsz az Úrtól, akkor sosem voltál igazán megtérve. De ez azt jelenti, hogy a kálvinisták és az árminiánusok egyetértenek abban, ha a bűneidben halsz meg, meg nem térve és szemben állva Istennel, akkor a pokolba kerülsz.

Komolyan figyelmeztetlek, hogy ne hallgass soha olyanra aki az mondja, élhetsz a bűneidben, szabadon és botrányosan és egy nap majd a mennybe kerülsz. Ahogy Thomas Brooks bölcsen figyelmeztet: "Nem hiheti az ember, hogy az ördöggel táncolhat és ebédelhet és aztán Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal vacsorázhat a mennyben". Tovább magyarázva: "sokan, amit itt a földön esznek, a pokolban fogják megemészteni."

De nincs itt szükség efféle retorikára. Azért olvasod ezt a könyvet, mert szentségre törekszel, még ha kicsit keményebb kihívásokkal kerültél is szembe mint vártad és még ha az Ige elvárásai kicsit magasabbak és kevésbé rugalmasak, mint ahogy kezdetben láttad azt. A lényeg, hogy hívő vagy, aki nem keres visszautat a világba. (Ha mégis, akkor komolyan el kell gondolkoznod az eddigi fejezetek figyelmeztetésein!) Pál a Róma 8-at olyan hívőknek írta, akik az Urat akarják követni, ahogy én is azoknak írok és ez nem tökéletes embereket jelent, inkább lelkiismeretes keresztényeket akik ismerik a kísértés valóságát és a mindennapos harcot a testtel. Ilyen emberekhez szeretnék bátorító szavakat szólni. Számodra nincs kárhoztatás! Hadd világítsam meg számodra ezt a csodálatos bibliai igazságot.

Fordította: Korányi Tamás