2017. november 3., péntek

Mózes második könyve 31.

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Lásd, név szerint szólítottam Becálélt, Uri fiái, Chúr fiát, Júda törzséből; 3. és betöltöttem őt Isten szellemével, bölcsességgel, értelemmel és ismerettel minden munkában, 4. hogy kigondoljon terveket, hogy elkészítse aranyban, ezüstben és rézben, 5. és kőmetszésben foglalásra és fafaragásban, hogy elkészítse mindenféle munkával.6. És én íme adtam mellé Oholiovot, Áchiszómoch fiát, Dán törzséből és minden bölcsnek a szívébe adtam bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit neked parancsoltam. 7. A gyülekezés sátorát és a ládát a bizonyság számára és a födelet, mely rá való és a sátor minden edényét; 8. az asztalt és edényeit, a tiszta arany lámpás és minden edényeit és a füstölőszer oltárát; 9. az égőáldozat oltárát és minden edényeit, a medencét és talapzatát; 10. és a szolgálati ruhákat és a szent ruhákat Áronnak, a papnak és fiainak ruháit papi szolgálatra; 11. a kenetolajat és a fűszeres füstölőszert a szentségnek, egészen úgy, amint neked parancsoltam, készítsék:

12. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 13. Te pedig szólj Izrael fiaihoz, mondván: Bizony szombataimat őrizzétek meg, mert jel az köztem és köztetek, nemzedékeiteken át, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, aki megszentellek benneteket. 14. Azért őrizzétek meg a szombatot, mert szent az nektek; aki megszentségteleníti, ölessék meg, mert bárki munkát végez azon, irtassék ki az a személy az ő népe köréből. 15. Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik napon szombati nyugalom legyen, szent az Örökkévalónak; bárki munkát végez a szombat napján, ölessék meg, 16. És őrizzék meg Izrael fiai a szombatot, hogy megtartsák a szombatot nemzedékeiken át, örök szövetségül. 17. Közöttem és Izrael fiai között jel az örökre; mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és pihent.

18. És odaadta Mózesnek, amint végzett azzal, hogy beszéljen vele, a Szináj hegyén, a bizonyság két tábláját, kőtáblákat, írva Isten ujjával.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)