2017. szeptember 25., hétfő

Németh Sándor - A nyelv hatalma 5.

A hamis testvért „vérszopó és álnok embernek" nevezi zsoltára végén Dávid, és azt állítja róla, hogy élete felét sem éri meg, mert Isten a veszedelem vermébe taszítja őt. Ez a megállapítás ugyan negatív, de nem szidalmazás vagy átkozódás, hanem a zsoltáros a Szent Szellem látását mondja ki az ellenségévé lett hamis barátokról. Ezenkívül még számos zsoltár foglalkozik a gonosz beszédek következményeivel. Csak néhányra szeretném most felhívni a figyelmet.

"De tőrt vetnek, akik életemre törnek, és akik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja föl a száját. És olyanná lettem, mint az, aki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás."
Zsoltárok könyve 38:13-15.

Az idézett szövegrész tanúsága szerint Dávidnak súlyos lelki traumát okoztak ellenségeinek hitvány beszédei és koholmányai. Ezek az ártalmas, mérgezett szavak, mondatok behatoltak az Úr fölkentjének lelkébe, és ott sérülést, súlyos megrázkódtatást okoztak, aminek következtében érzékszerveinek működésében, kommunikációs képességében rövidzárlat, zavar állt be. Ezek a negatív beszédek olyan gonosz szellemeket hordoztak, amelyek Dávidra voltak irányítva. Lelkiállapotában a hazugság szellemei okoztak negatív változást. Ha a gonosz beszédekkel szemben nincs megfelelő ellenállás, akkor azok az okkult praktikákhoz hasonló negatív változásokat is eredményezhetnek a sértett félben. A rontó beszédek által létrejött trauma lelki természetű süketséget, elnémulást és passzivitást okozott Dávidban.

"Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem: Hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én né­ki, az én szabadítómnak és Istenemnek."
Zsoltárok könyve 42:11-12

Az ellenség gyalázkodó, ócsárló beszéddel sértegette a zsoltár szerzőjét, akiben ezek a szavak lelki krízist hoztak létre. A romboló erőt hordozó gyalázkodás miatt átmeneti időre elveszítette a békességét, a bátorságát, reménységét és szellemi-lelki erejét. A gúnyos gyalázkodások csontjáig hatoló fájdalmat, sérülést okoztak. A zsoltáros pontos leírásából kitűnik, hogy egy ember lelkét és szellemét meg lehet verni, össze lehet rugdosni becsmérlő beszédek által.

Forrás: Új Exodus Magazin, 8. évf. 1. sz. / 1996