2017. szeptember 28., csütörtök

Frank Hammond - Démonok és szabadulás Jézus szolgálata alapján 2.

Kísértések a pusztában
Márk 1,12-13; Máté 4,1-11; Lukács 4,1-13.

1 Akkor Jézus viteték a Szellemtől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. 2 És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezék. 3 És hozzámenvén a kísértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. 4 Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely az Istennek szájából származik. 5 Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére. 6 És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat: mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. 7 Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! 8 Ismét vívé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, 9 És monda néki: Mindezeket néked adom ha leborulva imádsz engem. 10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. 11 Ekkor elhagyá öt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.

A Szellemtől vezetve

Amikor János megkeresztelte Jézust a Jordán vizében, a vízből kiemelkedve "ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Szellemét alájönni mintegy galambot és őreá (Jézus) szállani (Mt 3,16). Tehát Jézus kenetet kapott a Szent Szellemtől arra szolgálatra, amelyre elhivatott. Azután (azonnal) a Szellem Jézust a pusztába vezette, ahol szembe kellett néznie az ördöggel.

Miért vezette bele a Szent Szellem Jézust tudatosan ebbe az ütközetbe? Azért, mert Jézus éppen erre a harcra jött ebbe a világba: „Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa" (I.Jn 3,8).

Valószínűleg nagyon kevés keresztény vette számításba azt, hogy Isten terve az ő életére vonatkozóan szintén az ördöggel való harc.

Ahogy a Szent Szellem vezette Jézust erre a találkozásra, éppúgy a hívőket is arra vezeti, hogy szembenézzenek az ördöggel, mert erre hívta el őket.

A saját életemben is van példa arra, hogy mint egy felkent hívőt, a Szent Szellem az ördöggel való konfliktusba vezetett. Huszonnégy órával azután, hogy a Szent Szellem által felkentek a szolgálatra, belekerültem démonokkal való harcba. Éppen bizonyságot tettem a Teljes Evangéliumi üzletemberek egyik összejövetelén a Szent Szellemmel való betöltekezésemről. Ahogy jöttem le az emelvényről, három rendezetlen külsejű hippi jött előre hívatlanul. Amikor láttam őket közeledni az emelvény felé, a saját legnagyobb meglepetésemre így törtem ki a mellettem ülő pásztornak: „Ezek az emberek nem az Úrtól való szellemmel jöttek." Azután rámutattam az egyikre, és kijelentettem: „Abban az emberben egy démon van!" Ez a vezetőjük volt, elég rendetlenül nézett ki, és a szemei el voltak homályosulva a kábítószertől. Hirtelen magához húzta a mikrofont, és kijelentette: „Én vagyok Jézus. Én vagyok az út!" A feleségem, Ida Mae szintén a Szent Szellem vezetése alatt volt, a nézőtér hátulsó részéről az emelvény felé mutatott, azt kiáltotta: "Megdorgállak téged, démon, a Jézus nevében!" Mire mind a három hippi Isten erejétől letaglózva elesett, mint három krumplis zsák.

Addig sem a feleségem, sem én nem ismertük még fel, és nem éreztük kihívásnak egy személyben lévő démon jelenlétét, ám amit a Szent Szellem cselekedett általunk, teljességgel igei volt Ahogy Jézus, mi is közvetlen összeütközésbe kerültünk az ördöggel.

Jézus kijelentette, hogy az Ő Egyháza harcos egyház lesz, hadat üzen a Sátán erőinek: "ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. (Mt 16,18) Minden egyes ember, aki hisz Jézus Krisztusban, az Ő Egyházának tagja, és ezzel "behívót" kapott a pokol kapui ellen vívott harcra.

A szellemi hadviselés minden keresztény elhívása.