2017. szeptember 14., csütörtök

Derek Prince - A Nélkülözhetetlen Szó 5.

Be kell fogadnod!

A tesszalonikiaknak szóló első levelében Pál azoknak a hívőknek ír, akik bámulatos módon fogadták az evangéliumot.

„Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az [is]), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek.” (1Tessz 2:13)

Amit a Biblia alakítani fog bennünk, attól függ, hogyan fogadjuk. Amikor Isten Szavaként fogadjuk, valami igazán jelentőségteljes dologhoz férünk hozzá.

„Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” (2Pt 1:3-4)

Igazán izgalmas állítás! Isteni és mindenható erő áll rendelkezésünkre, mindenben, amire csak valaha szükségünk lesz! A New Age világnézete lényegében azt tanítja, hogy istenekké válhatunk. Ez nyilvánvalóan hamis állítás egyetlen alapvető ok miatt: Isten nem teremtett lény; mi teremtett lények vagyunk. A teremtett mindig teremtett marad. Ez kétségtelenül tény. Azonban mi részeseivé válhatunk Isten természetének, amikor elfogadjuk és alkalmazzuk az igében szereplő ígéreteket. Ez a sikerünk kulcsa. Ez a legdrágább ajándék, amit csak adott nekünk Isten.

Különleges hatékonyság

Pál azt mondta a tesszalonikiaknak, hogy Isten igéje hatékony bennetek, mert hisztek benne. Ezért szeretném átnézni az ige nyolc, életünkre vonatkozó hatását.

Isten igéje hitet hoz létre

A második világháború alatt kórházban majdnem egy teljes évig kórházban tartózkodtam az észak-afrikai sivatagban, egy olyan bőrfertőzéssel, amit az orvosok nem tudtak meggyógyítani. Friss keresztény voltam, és folyamatosan azt mondogattam magamnak, hogy „tudom, ha van hitem, Isten meggyógyít”. De a következő, amit kimondtam az volt: „csakhogy nincs hitem”.

Aztán egy nap a rómaiaknak írt levél 10:17 ugrott elém a lapokról: „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” Ha nincs hited, megszerezheted! Nem kell hit nélkül maradnod!

Az Újszövetség korában az olvasni tudó emberek nagy része, hangosan olvasott, még akkor is, amikor egyedül volt. Hasznos dolog hangosan olvasni, mert amikor hallod is, amit olvasol, hit jön létre benned.

Isten igéje az újjászületettek magja

Az Ő igéje az, ami történetesen a családja tagjává tett minket.

„Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.” (1Pt 1:22-23)

A „romolhatatlan mag” maga Isten igéje, ami hit által a szívbe fogadva újjászületést eredményez. A mag természete meghatározza annak az életnek a természetét, ami kinő belőle. Amikor almamagot ültetsz, nem kapsz narancsfát. Isten igéje romolhatatlan, ezért az élet, amit létrehoz romolhatatlan; isteni, szent, örökkévaló.

Fordította: Marton Katalin