2017. szeptember 5., kedd

Derek Prince - A Nélkülözhetetlen Szó 4.

Az élő és ható Ige

Legutóbbi levelemben elkezdtük áttanulmányozni Isten igéjének mindenre kiterjedő hatalmát. Olvastuk Pál második Timóteushoz írt levelében, a 3:16-17-ben, hogy „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Ha szeretnél teljes és széleskörűen képzett lenni minden munkádban, ennek a forrása a Szentírás.

Megvizsgáltuk Jézus kapcsolatát is az igével – mind kimondott, mind írott formáját illetően – és úgy találtuk, az írás mindkét formáját teljes mértékben támogatta, és betöltötte.

Ezeken a példákon keresztül láttuk, hogy Isten azért küldte el Szent Szellemét, hogy az ő akarata szerint igazgassa Szavának leírását és végrehajtását. Végkövetkeztetésünk János nyomán az volt, hogy a Szent Szellem mindig Jézust dicsőíti. Ha valaha is találkoztál olyan szellemi megnyilvánulásokkal, amelyek nem dicsőítették Jézust, de másnak dicsőséget adtak, biztos lehetsz benne, hogy nem a Szent Szellemről van szó. A Szent Szellem elsődleges szolgálata, hogy kinyilvánítsa és dicsőítse Jézust.

Mit tehet az Ige?

A Hébereknek írt levél negyedik részében olvassuk Isten igéjének természetét:

„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (Zsid 4:12)

Isten igéje nem halott; nem csak feketével írt jelek egy fehér lapon. Él, és ahová csak elér, életet hoz. Sokkal hatalmasabb, mint a Sátán összes hazugsága, amivel betöltötte a világot.

A Biblia azt is kinyilvánítja, hogy az ember hármas lény (szellem, lélek és test alkotja), Isten hármasságának mintájára lett alkotva (Atya, Fiú és Szent Szellem). Az egyetlen módja annak megtanulására, hogyan válasszuk szét a lelket a szellemtől, Isten igéjéből származik. Ez az egyetlen eszköz, ami elég éles, hogy behatoljon és elválassza, a lelkit a szellemitől. A korintusiaknak írt első levél második részében Pál azt mondja, hogy a lelki ember nem képes felfogni Isten Szellemének dolgait, mert azok szellemiek. (14. vers)

Az ige az ízületeket és a csontvelőt is képes elválasztani egymástól. Ez leírja a figyelemre méltó áthatolási képességét az Igének; mélyebbre hatol, mint bármilyen sebész szikéje, vagy mint egy pszichiáter tudna. Ez az egyetlen eszköz, ami elvisz minket egészen az emberi személyiség legmélyére.

Valaki egyszer azt mondta nekem: „Amikor a Bibliát olvasod, a Bibliád is olvas téged.” Ez nagyon élénkítően hatott rám, mert amikor én olvasni kezdtem a Bibliát, csupán egy filozófus voltam. De ahogy haladtam vele, kezdtem magam másként érezni: önelégültségem, büszkeségem, arroganciám és intellektuális magabiztosságom kezdett eltűnni az írás előtt. És – amit nem hittem volna akkoriban – még most is dolgozik bennem az ige.

Fordította: Marton Katalin