2017. szeptember 11., hétfő

David Yonggi Cho - Dániel könyve 53.

Miért van különbség a napok számában?

"És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz." (12, 11)

Ez a vers még egyszer megerősíti azt, hogy mi fog történni a világ végén az Antikrisztus tevékenysége nyomán. Figyeljük meg azonban, hogy a vers így szól: „És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és felté­tetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz.” Az a három és fél éves időszak, melyről korábban beszéltünk 1260 napnak felel meg. Miért van itt 30 nappal több?

A válasz a következő. Jézus valóban 1260 nappal a pusztító utálatosság felállítása után fog eljönni. Ezt meg­előzően azonban igen sok ember pusztul el az Armaged­doni Csatában. Ezen felül, mikor Jézus megjelenik, elpusztítja minden ellenségét szájából kijövő kardja által. A halottak száma meg fogja közelíteni a 3 milliárdot. A csatateret hegymagasságban fogják borítani a fegyverek és hadi felszerelések.

Miután az Úr eljön és az Antikrisztus és a hamis próféta a tűznek tavába vettetnek, a csatateret még meg kell tisztítani a holttestek és hadi eszközök tömegétől. Ez harminc napig fog tartani.

"Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén." (12, 12-13)

Azután, a 12. versben újabb 45 napot kell az eddigiekhez adnunk, hogy az 1335-öt megkapjuk. Ez a 45 nap arra kell, hogy Isten elválassza a kecskéket a juhoktól (lásd Mt 25, 31-46). Jézus tehát visszajövetele után 30 napig rendet teremt ebben a széjjeldúlt világban. Azután 45 napig fogja megítélni azt, s végül elkezdődik az  ezeréves királyság. 1335 napba fog telni, amíg mindezek meglesznek.

Készen vagy?

Nekünk azonban nem kell addig várnunk. Akkorra mi már felvitetünk a mennybe, sőt vissza is jövünk Jézussal, mikor eljön, hogy rendbe hozza és megítélje ezt a világot. Ezután pedig ezer évig Vele együtt fogunk uralkodni. Az ezer év után pedig az örökkévaló új ég és új föld korszaka vár ránk.

Hadd vegyem magamnak a bátorságot, hogy neked, aki végére értél ennek a könyvnek, feltegyek néhány kérdést:

Feltöltötted életedet a Szent Szellem olajával, hogy készen legyél a vőlegény érkezésére?

Családtagjaid mindnyájan megtértek?

Szomszédaidat, ismerőseidet elvezetted a megváltás út­jához?

Épp most lépjük át az utolsó idők küszöbét. Az Úr új dolgokat cselekszik, úgyhogy álljunk készen!