2017. szeptember 7., csütörtök

Mózes első könyve 36.

1. Ezek pedig Ézsau nemzetségei, ő Edóm. 2. Ézsau pedig vette feleségeit Kánaán leányai közül: Ódót, Élónnak, a chittinek leányát és Oholivomot, leányát Ánónak, aki Civónnak, a chivvinek leánya volt, 3. és Boszmászt, Ismáel leányát, Nevojósz nővérét. 4. És szülte Ódó Ézsaunak Elifázt, Boszmász pedig szülte Reúélt. 5. És Oholivomo szülte Jeúst meg Jálámot és Kóráchot; ezek Ézsau fiai, akik születtek neki Kánaán országában. 6. És vette Ézsau az ő feleségeit, fiait és leányait, meg háza minden személyzetét, nyáját, minden barmát és minden birtokát, amelyet szerzett Kánaán országában és elment más országba Jákob, az ő testvére elől; 7. mert szerzeményük több volt, semhogy együtt lakjanak és nem bírta tartózkodásuk földje őket elviselni nyájaik miatt.8. Ézsau lakott tehát Széir hegyén; Ézsau az Edóm. 9. Ezek pedig Ézsau, Edóm atyjának nemzetségei Széir hegyén. 10. Ezek Ézsau fiainak nevei: Elifáz, Ódónak, fiai feleségének fia; Reúél, Boszmásznak, Ézsau feleségének fia. 11. Elifáz fiai pedig voltak: Témon, Ómor, Czefó, Gátom és Kenáz. 12. Timná pedig volt Elifáznak, Ézsau fiának ágyasa és szülte Elifáznak Ámálékot; ezek Ódó, Ézsau feleségének fiai. 13. Ezek pedig Reúél fiai: Náchász és Zerách, Sámmo és Mizzo; ezek voltak Boszmásznak, Ézsau feleségének fiai. 14. Ezek pedig voltak fiai Oholivómónak, Ánó leányainak, Civón leányának, Ézsau feleségének; ugyanis szülte Ézsaunak: Jeúst, Jalámot és Kóráchot. 15. Ezek Ézsau fiainak törzsfői: Elifáz, Ézsau elsőszülöttének fiai: Témon törzsfő, Ómor törzsfő, Cefó törzsfő, Kenáz törzsfő; 16. Kórách törzsfő, Gátom törzsfő, Ámálék törzsfő. Ezek Elifáz törzsfői Edóm országában; ezek Odó fiai. 17. Ezek pedig Reúél, Ézsau fiának fiai: Náchász törzsfő, Zerách törzsfő, Sámmo törzsfő; Mizzo törzsfő; ezek Reúél törzsfői Edom országában. Ezek Boszmász, Ézsau feleségének fiai. 18. Ezek pedig Oholivomo, Ézsau feleségének fiai: Jeús törzsfő, Jálám törzsfő, Kórách törzsfő; ezek törzsfői Oholivomonak, Áno leányának, Ézsau feleségének. 19. Ezek Ézsau fiai és ezek a törzsfők; ez Edóm.
20. Ezek Széirnak, a Chórínak fiai, az ország lakói: Lóton, Sóvol, Civón és Áron. 21. Disón, Écer és Dison; ezek a Chórínak törzsfői, Széir fiai, Edóm országában. 22. És voltak Lóton fiai: Chóri és Hémom; Lóton nővére pedig Timna. 23. Ezek pedig Sóvol fiai: Álvon és Monáchász és Évol, Sefó és Ónom. 24. És ezek Civón fiai: Ájjo és Áno; ez amaz Áno, aki találta az öszvéreket a pusztában, midőn legeltette Civónnak, az ő atyjának szamarait. 25. És ezek Ánó fiai: Disón és Oholivomo, Áno leánya. 26. Ezek pedig Dísón fiai: Chemdon, Esbon, Jíszron és Cheron. 27. Ezek Écer fiai: Bilhon, Záávon és Ákon. 28. Ezek Díson fiai: Úcz és Áron. 29. Ezek a Chóri törzsfői: Lóton törzsfő, Sóvol törzsfő, Civón törzsfő, Áno törzsfő; 30. Dísón törzsfő, Écer törzsfő, Díson törzsfő; ezek a Chóri törzsfői, törzsfőik szerint Széir országában.
31. És ezek a királyok, akik uralkodtak Edóm országában, mielőtt király uralkodott Izrael fiain. 32.És uralkodott Edómban Belá, Beór fia, és városának neve: Dinhovo. 33. Meghalt Belá és uralkodott helyette Jóvov, Zerách fia, Bocróból. 34. Meghalt Jóvov és uralkodott helyette Chúsom, a témóni országából. 35. Meghalt Chúsom és uralkodott helyette Hádád, Bedád fia, aki megverte Midjont Móáb mezőségén, városának neve Ávisz. 36. Meghalt Hádád és uralkodott helyette Számló, Mászrékoból. 37. Meghalt Számló és uralkodott helyette Sóul Rechóvószból, a folyam mellett. 38. Meghalt Sóul és uralkodott helyette Báál-Chonon, Áchbor fia. 39. Meghalt Báál-Chonon, Áchbór fia és uralkodott helyette Hádár és városának neve: Poú; feleségének neve pedig Mehétávél, Mátréd leánya, aki Mé-Zóhov leánya volt.
40. Ezek pedig nevei Ézsau törzsfőinek, családjaik szerint, helységeik szerint neveikkel: Timnó törzsfő, Álvon törzsfő, Jeszész törzsfő; 41. Oholivomo törzsfő, Éló törzsfő, Pinón törzsfő; 42.Kenáz törzsfő, Témon törzsfő, Mivcor törzsfő; 43. Mágdiél törzsfő, Irom törzsfő; ezek Edóm törzsfői lakhelyeik szerint, birtokuk országában, ez Ézsau, Edom atyja.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)