2017. szeptember 19., kedd

Igegyűjtemény pénzügyekkel, munkával kapcsolatosan 7.

16. Jobb a kevés, a mi az igazé, mint sok gonosznak gazdagsága; 17. mert a gonoszok karjai eltöretnek, de az igazak támogatója az Örökkévaló. 18. Ismeri az Örökkévaló a gáncstalanok napjait és birtokuk örökre meglesz. 19. Nem szégyenülnek meg bajnak idejében és éhinség napjaiban jóllaknak. 20. Mert a gonoszok elvesznek, s az Örökkévaló ellenségei olyanok, mint a rétek dísze: elenyésztek, a füstben enyésztek el. 21. Kölcsön vesz a gonosz és nem fizet, de az igaz könyörül és adakozik. 22. Mert az ő áldottjai fogják bírni az országot, és az átkozottjai kiirtatnak. 23. Az Örökkévalótól szilárdíttattak meg a férfi léptei, és útját kedveli; 24. midőn elesik, nem hajíttatik el, mert az Örökkévaló támogatja kezét. 25. Fiatal voltam, meg is öregedtem, de nem láttam igazat elhagyatva és magzatját, a mint kenyeret koldul. 26. Egész nap könyörül és kölcsön ad, magzatja pedig áldásúl van. 27. Távozz a rossztól, tégy jót, hogy örökre megmaradj.
Zsoltárok 37:16-27.

18. Isten szekere sok tízezernyi, ismételten ezernyi; az Úr van rajtuk – Színaj a szentélyben! 19. Fölszálltál a magasba, ejtettél foglyot., vettél ajándékokat az emberek közűl; pártütők is lakni fognak Jáhnál, Istennél. 20. Áldva legyen az Úr, napról-napra, hord bennünket; az Isten a mi segítségünk. Széla. 21. Az Isten nekünk megsegítésre való Isten, a az Örökkévalónál, az Úrnál vannak kiszabadítások a halálból.
Zsoltárok 68:18-21.

13. Az Örökkévaló is adja a jót és országunk megadja termését.
Zsoltárok 85:13.

1. Hallelúja! Boldog a férfi, ki az Istent féli, parancsolatait kedveli nagyon! 2. Hatalmas lesz magzatja az országban, az egyenesek nemzedéke megáldatik. 3. Vagyon és gazdagság van házában, s örökké megáll az igazsága. 4. A sötétségben világosság tündöklik föl az egyeneseknek: a kegyelmes és irgalmas és igazságos. 5. Jól jár férfi, ki könyörül és kölcsön ad, elintézi dolgait jog szerint; 6. mert örökké nem tántorodik meg, örök emlékezetül lészen az igaz. 7. Rossz hírtől nem fél, megállapodott a szive, az Örökkévalóban bizakodó. 8. Szilárd a szive, nem fél, mígnem rájuk néz szorongatóira. 9. Szórva adott a. szükölködőknek, örökké megáll az igazsága, szarva emelkedik dicsőségben. 10. A gonosz látja és boszankodik, fogait vicsorítja és elcsügged; a gonoszok vágya elvész.
Zsoltárok 112.

7. Föltámasztja porból a szegényt, szemétből fölemeli a szűkölködőt, 8. hogy ültesse a nemesek mellé, népének nemesei mellé.
Zsoltárok 113:7-8.

IMIT fordítás