2017. szeptember 22., péntek

Derek Prince - A Nélkülözhetetlen Szó 6.

Isten igéje szellemi táplálék

Ha egyszer újjászülettél, táplálékra van szükséged. Isten igéje a pont megfelelő táplálékot jelenti a szellemi növekedéshez. Amikor szellemben még kisbaba vagy, tejre van szükséged:

„Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;” (1Pt 2:2)

Sokan tanúsíthatjuk, hogy amikor friss újjászületettek voltunk, egyetlen dolgot akartunk csupán: Bibliát olvasni. Egészséges kisbabák voltunk, egészséges étvággyal az egyetlen valódi étel után, ami tápláló.

Ahogy növekedtünk, egyre több szilárd ételre volt szükségünk. A Hébereknek írt levél ötödik részében a szerző az mondja a zsidóknak – akik ismerték a Szentírást hátterükből fakadóan – amit néhányunknak meg kell hallania: amiért mindent ismersz, még jobban meg is kellene tenned!

„Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédeiben, mivelhogy kiskorú: Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.” (Zsid 5:12-14)

Ahhoz, hogy felnőj, használnod kell Isten igéjét. Használnod kell, hogy fel tudd ismerni azokat az erőket, akik szembeszállnak veled. Ha nem élsz aktívan Isten igéjével, sosem leszel képes tejnél többet fogyasztani. A kemény eledel azok számára van, akik gyakorlottak, használják az igét szorgalmasan és rendszeresen mindennapjaikban.

Isten igéje világos értelmet hoz létre

A 119. Zsoltárban a zsoltáros Istenhez beszélve azt mondja:

„A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, [és] oktatja az együgyűeket.” (Zsolt 119:130)

Amikor Isten igéje bejut az elménkbe és a szívünkbe, fényt gyújt benne. Ez más, mint egy képzés. A tanulás nem ad fényt; lehetsz képzett, mégis teljes sötétségben vagy. Talán képzettséget szeretnél, de vajon bölcsességet is keresel? Mert ezek nem ugyanazt jelentik. A képzés hasznos, de nem ad fényt.

Isten igéje fizikai egészséget hoz létre

Saját tapasztalatból állítom ezt.

„A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattattak. Minden étket utála az ő lelkük, és a halál kapujához közelgetének. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.” (Zsolt 107:17-20)

Ezek az emberek a halál torkában voltak, és ez hirtelen arra késztette őket, hogy segítségért imádkozzanak. És Isten „sanyarúságukból kiszabadította őket”. Figyeld meg, van itt három dolog, amit Isten tesz, amikor elküldi szavát: megment, meggyógyít és megszabadít. Három nagyszerű tette Isten kegyelmének: megvált a bűnből, meggyógyít a betegségekből, és megszabadít a démonoktól. Mindezt elsősorban a szavával viszi végbe.

„Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség” (Péld 4:20-22)

Egy észak-afrikai kórházban töltöttem körülbelül hét hónapot, amikor felfedeztem, a rómaiknak írt levél 10:17-et: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjéből” Új reménnyel kezdem átolvasni a Szentírást. De akadt egy problémám. Ígéretet ígéret után olvastam a gyógyulással kapcsolatosan, de azt gondoltam: „Ez csupán azt jelenti, hogy meggyógyítja a lelkemet. Nem igazán érdekli a testem, hiszen az romlott, mindenképpen meg fog halni egyszer.” De amikor ráakadtam a Példabeszédek 4:20-22-re, nem tudtam figyelmen kívül hagyni. Isten azt mondta az igéjéről „Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség” Még egy filozófus sem érthet a „test” szó alatt mást, mint hogy „test”.

Aztán a margóra pillantottam, és az „egészség” szó másik fordításaként a „gyógyszer” szerepelt ott. Azt gondoltam: „Hogyan veszik be az emberek a gyógyszert?” A válasz gyakran az: háromszor egy nap, étkezés után. Néhány hónap után elkezdtem Isten igéjét gyógyszerként alkalmazni – háromszor egy nap, minden étkezés után – és ez teljes és tartós gyógyulást jelentett számomra a világ egyik legegészségtelenebb klímájú helyén.

Fordította: Marton Katalin