2015. április 17., péntek

Bibliai ígéretek 3.

Ígéret az angyali támogatásra

"Hiszen az Örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükben hordoznak, hogy meg ne üsd lábad a kőben."
Zsoltár 91:11-12.


Ígéret, hogy Isten megtartja ígéretét

"Nem ember az Isten, hogy hazudjon, nem halandó teremtmény ő, hogy meggondolja magát! Amit mond, azt meg is teszi, amit ígér, beteljesíti."
IV. Mózes 23:19.


Ígéret a tervre

"Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből.”
Máté 1:21.


Ígéret a gyarapodásra

"Van aki bőkezűen adakozik, mégis egyre gyarapodik, s van, aki mindent megtart magának, mégis elszegényedik."
Péld. 11:24.


Ígéret Isten erejére

"Isten segítségével hatalmas győzelmet aratunk, mert ő veri le ellenségeinket!"
Zsoltár 60:12.