2012. október 23., kedd

Tom Marshall - A megújult elme 3.


3. Az ördögöt. A kereszt jelentette Sátán bukását, teljes vereségét. A Golgota győzelme mindazokra vonatkozik, akik ott voltak, tehát akik Krisztusban voltak, meghaltak és feltámadtak Benne.
"Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen ré­sze­se lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a ha­lálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való fé­lelem miatt teljes életökben rabok valának" (Zsidók 2:14-15.)
A kereszt nem a világ Krisztus fölött kimondott ítélete volt, hanem Istennek a világ fölött kimondott ítélete. A kereszt nem az ördög diadalát, hanem kilakoltatását jelentette. Közelgő áldozatának fényében Jézus kijelenthette: "Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme: És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok." (János 12:31-32.).

4. A múlt. Világosan meg kell értenünk, hogy a kereszt közénk és egész múltunk közé áll. Nem törli ki emlékezetünkből a múltat, de teljesen megfosztja azt fölöttünk gyakorolt hatalmától.
"Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogy ha egy meg­halt mindenkiért, tehát mindenki meghalt...Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden." (2Korintus 5:14, 15, 17.)

Néha azt gondoljuk, hogy múltunk fölött nincs Istennek hatalma, mert mi sem tudjuk megváltoztatni, vagy helyrehozni. Ez azonban nem igaz. Isten valójában három dolgot akar múltunk negatívumaival tenni. Nem tudom, a három dolog közül melyik a legcsodálatosabb, de felsorolom őket:

Először is: Isten meg akarja bocsátani a múltunkat. A Golgota teljes, ingyenes, tö­kéletes bocsánatot jelent. Megtisztított lelkiismeretet jelent, ami már nem vádol min­ket. Csak Jézus vére képes megszabadítani minket a tudatos és tudat alatti bűn­tu­da­tok maró, bénító hatásaitól.

Másodszor: Isten meg akar szabadítani minket a múlt hatalmából, úgy, hogy ne jár­junk múltbeli bűneinktől, félelmeinktől és ellenségeinktől való naponkénti ret­te­gés­ben, ami tönkreteszi mai életünket. Ennek a felszabadulásnak pedig ugyanolyan tö­kéletesnek és véglegesnek kell lennie, mint a bűnbocsánatnak.

Harmadszor: Isten meg akarja váltani múltunkat. Hogy értem ezt? Amikor Isten csodálatos kezébe tesszük múltunkat, Ő valahogyan mindent megvált benne, ami megváltható. Átéltem, hogy Isten jót hozott ki tévedéseimből és baklövéseimből. Még azt is megtapasztaltam, hogy bűneimből jót hoz ki. A bűnök rosszak maradnak, de Isten valami módon hasznossá tudja tenni azokat Saját céljai számára. Ez nem menti a bűneimet, de mennyire felmagasztalja az Ő kegyelmét!