2018. január 15., hétfő

Mózes negyedik könyve 7.

A fejedelmek áldozatai

1. És történt, amely napon elvégezte Mózes a hajlék fölállítását és fölkente azt, megszentelte azt, és minden edényeit, meg az oltárt és minden edényeit, fölkente és megszentelte azokat: 2. Akkor odavitték Izrael fejedelmei, atyáik házának fejei, ők a törzsek fejedelmei, ők, akik álltak a számlálás mellett, 3. elhozták áldozatukat az Örökkévaló színe elé, hat fedett szekeret és tizenkét marhát; egy szekér (jutott) két fejedelemre és egy ökör egyre; és odavitték azokat a hajlék elé. 4. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 5. Vedd el tőlük és, legyenek, hogy végezzék a gyülekezés sátorának szolgálatát; és add azokat a levitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint. 6. És elvette Mózes a szekereket és a marhát, és átadta azokat a levitáknak.7. Két szekeret és négy marhát adott Gérsón fiainak, szolgálatuk szerint; 8. négy szekeret és nyolc marhát adott Merori fiainak, szolgálatuk szerint, Itámárnak, Áron, a pap fiának felügyelete alatt. 9. Kehosz fiainak azonban nem adott, mert a szentély szolgálata volt rajtuk, vállon kellett vinniük.
10. És odavitték a fejedelmek az oltár fölavatására valót, amely napon fölkenték azt; és odavitték a fejedelmek áldozatukat az oltár elé. 11. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Egy fejedelem naponként, egy fejedelem naponként, mutassák be áldozatukat az oltár felavatására.
12. És volt, aki bemutatta az első napon az ő áldozatát, Náchsón, Ámminodov fia, Júda törzséből.13. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 14. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 15. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh, égőáldozatnak. 16. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 17. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Náchsón, Ámminodov fiának áldozata.
18. A második napon bemutatta Neszánél, Cúor fia, Isszácnár fejedelme – 19. bemutatja áldozatát: Egy ezüst tál, százharminc, sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 20. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 21. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh, égőáldozatnak.22. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 23. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak öt egyéves juh; ez Neszánél, Cúor fiának áldozata.
24. A harmadik napon Zebúlun fiainak fejedelme, Eliov, Chélón fia. 25. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel; a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 26. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 27. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 28. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 29. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Elióv, Chélón fiának áldozata.
30. A negyedik napon Rúbén fiainak fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia. 31. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, – a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 32. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 33. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 34. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 35. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Elicúr, Sedéúr fiának áldozata.
36. Az ötödik napon Simon fiainak fejedelme, Selúmiél, Cúrisáddoj fia. 37. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 38. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 39. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 40.Egy kecskebak vétekáldozatnak. 41. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Selumiél, Cúrisáddoj fiának áldozata.
42. A hatodik napon Gád fiainak fejedelme, Eljoszof, Deúél fia. 43. Áldozata pedig: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 44. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 45. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 46. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 47. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Eljoszof, Deúél fiának áldozata.
48. A hetedik napon Efráim fiainak fejedelme, Elisomo, Ammihúd fia. 49. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 50. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 51. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 52. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 53. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak öt egyéves juh; ez Elisomo, Ámmihúd fiának áldozata.
54. A nyolcadik napon Menásse fiainak fejedelme, Gámliél, Pedocúr fia. 55. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 56. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 57. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 58.Egy kecskebak vétekáldozatnak. 59. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh, ez Gámliél, Pedocúr fiának áldozata.
60. A kilencedik napon Benjámin fiainak fejedelme, Ávidon, Gideóni fia. 61. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 62. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 63. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 64. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 65. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh: ez Ávidon, Gideóni fiának áldozata.
66. A tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Áchiezer, Ámmisáddoj fia. 67. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 68. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 69. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 70.Egy kecskebak vétekáldozatnak. 71. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak öt egyéves juh, ez Áchiezer Ámmisáddoj fiának áldozata.
72. A tizenegyedik napon Ásér fiainak fejedelme, Págiél, Ochron fia. 73. Áldozata pedig: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 74. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 75. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 76. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 77. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Págiél, Ochron fiának áldozata.
78. A tizenhetedik napon Náftáli fiainak fejedelme, Áchirá, Énon fia. 79. Áldozata pedig: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel, a szentség sékelje szerint; mindkettő telve lángliszttel, elegyítve olajjal, ételáldozatnak. 80. Egy kanál, tíz sékel aranyból, telve füstölőszerrel. 81. Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak. 82. Egy kecskebak vétekáldozatnak. 83. És békeáldozatnak két marha, öt kos, öt bak, öt egyéves juh; ez Áchirá, Énon fiának áldozata.
84. Ez az oltár fölavatása, amely napon fölkenték azt, Izrael fejedelmei részéről: Ezüst tál tizenkettő, ezüst medence tizenkettő, arany kanál tizenkettő. 85. Százharminc sékel ezüst az egyik tál és hetven az egyik medence; az edények minden ezüstje kétezer és négyszáz, a szentség sékelje szerint. 86. Arany kanál tizenkettő, telve füstölőszerrel, tíz-tíz az egyik kanál, a szentség sékelje szerint; a kanalak minden aranya százhúsz (sékel). 87. Az égőáldozatnak való minden marha tizenkét tulok; kos tizenkettő, egyéves juh tizenkettő és ételáldozatuk, meg kecskebak tizenkettő, vétekáldozatnak. 88. És a békeáldozatnak való minden marha huszonnégy tulok; kos hatvan, bak hatvan, egyéves juh hatvan. Ez az oltár fölavatása, miután fölkenték azt.
89. És mikor Mózes bement a gyülekezés sátorába, hogy beszéljen vele (Isten), akkor hallotta a hangot, mely szólt hozzá a födél felől, mely a bizonyság ládáján volt, a két kerub közül; így beszélt vele.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)