2018. január 19., péntek

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 41.

Van még valami, amit meg kell értened ha világosan akarod látni a Róm.8:1-et. Bár sok hívő nem tudja ezt, ha megtértél, nem vagy többé bűnös és nem kell többé úgy gondolnod magadra mint egy megmentett bűnösre. Az írások szerint a bűnösök Isten ellenségei míg az Ő népe szentnek hívatik. Más szavakkal, egy dolog vétkezni és megtérni és megint más bűnösnek lenni. Más dolog valami rosszat tenni és korrigálni és megint más rossznak lenni. Más dolog egy házasságtörő gondolat, amit azonnal elutasítok és megint más házasságtörőnek lenni. Én egy kemény drogos voltam, egy lázadó sznob, tisztátalan bűnös. Most szent vagyok, nem tökéletes, mégis teljesen átformált és csodálatosan megváltoztatott. A bűn nem szabályozza többé az életemet, az a kivétel a szabály alól. A szokásommá vált, hogy Istennek éljek de amíg nem ismertem Őt a bűn volt a szokásom.

Néhányotok számára jelent ez problémát az egyházi tradícióitok miatt, tradíciók, melyek azt tanítják, hogy úgy gondolj magadra mint bűnösre? Akkor úgy tűnik ezek a tradíciók problémásak. Figyeld meg a szemléletes példákat, amiket Isten Igéje tár elénk és alkalmazd azokat magadra. Megnézheted a magyar konkordanciát a bűnös szóval kapcsolatban vagy megnézhetsz egy héber konkordanciát a "hote" szóról (a hata, chata szóból képzett, jelentése: bűnt elkövetni) vagy egy görög konkordanciát a "hamartalos" szóval kapcsolatban. Meg fogsz lepődni mit találsz. Először nézzük meg a Zsoltárokat:

"Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;.. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében." (Zsolt. 1:1,5)

"Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé, A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam. (Zsolt. 26:9-11)

"Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé. De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás." (Zsolt. 37:37-38)

"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem." (Zsolt.51:12-13)

"Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban; Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé!" Zsolt 104:34-35a)

Teljesen világos ezekből a versekből, hogy a bűnösök a "rossz fiúk" míg az igazak a "jó fiúk". Ha hívők olvassák ezeket, azonnal tudják melyik oldalon vannak és kivel azonosuljanak. A mi helyünk az istenfélők, megváltottak, feddhetetlenek, megmentettek között van nem a gonoszok, csúfolók, törvényszegők, bűnösök között.

Nézzük meg erről a Példabeszédeket:

"Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket." (Péld.1:10)

"Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!" (Péld 11:31)

"Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst." (Péld.13:6)

"A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten. A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára. (Péld. 13:21-22)

" Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon;" (Péld.23:17)

Felmerülhet itt bármilyen kérdés? Egyértelmű, hogy nem. Ezek a szavak eloszlatnak minden kétséget. Dicsőség Istennek, nem vagyunk már bűnösök és nem is kell az ő útjaikat követnünk. Megigazultunk, és a Példabeszédek azt állítja, hogy eszerint is kell viselkednünk.Más szavakkal, megigazultnak lenni, ezt a viselkedésünk és a cselekedeteink is meghatározzák, nem csak az, hogy Isten előtt állunk.A gonoszság nem a mi osztályrészünk, helyette féljük az Urat és őrizkedjünk a rossztól. (Péld. 3:7)

Fordította: Korányi Tamás